Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"DOMINIKA NIEMCZUK"

Nowoczesne materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością oraz ich wpływ na bezpieczeństwo żywności


  Rozwój nowych technologii związanych z materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością podyktowany jest rosnącymi wymaganiami zarówno producentów opakowań, jak i nowymi produktami żywnościowymi, wynikającymi z potrzeb konsumentów. Ze względu na rosnące zainteresowanie konsumentów spożyciem świeżych produktów spożywczych o wydłużonej trwałości i kontrolowanej jakości, producenci, chcąc sprostać powyższym wymaganiom, muszą zapewnić nowoczesne oraz bezpieczne opakowania. Stanowi to wyzwanie dla branży opakowań spożywczych, a także działa jako siła napędowa dla rozwoju nowych i ulepszonych koncepcji technologicznych opakowań [9]. Tradycyjne opakowania mają zapewnić ochronę żywności i zachowanie jej trwałości przez jak najdłuższy czas, przy ograniczeniu do minimum interakcji między opakowaniem a produktem [19]. Opakowania aktywne i inteligentne należy uznać za innowacyjny kierunek w dziedzinie opakowań do żywności. W opakowaniach aktywnych, wbrew wcześniejszym zasadom, celowo wykorzystuje się interakcję produktu z opakowaniem lub ze środowiskiem, jakie produkt ten wytwarza. W opakowaniach inteligentnych natomiast monitorowany jest stan zapakowanej w te opakowania żywności. Obecnie zainteresowanie producentów opakowań skierowane jest także na wykorzystanie nanotechnologii przy produkcji opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Wraz z pojawieniem się tego typu opakowań powstają nowe problemy i zagrożenia żywności w porównaniu z istniejącymi zagrożeniami w przypadku tradycyjnych opakowań [9]. W Europie, w porównaniu do Japonii, USA czy Australii, stosowanie opakowań aktywnych i inteligentnych oraz wykorzystanie nanotechnologii w opakowalnictwie jest ograniczone. Z tego powodu wdrażanie innowacyjnych technologii w dziedzinie pakowania żywności przebiega wolniej niż w innych częściach świata [19]. Ostrożne podejście Europy do osiągnięć nowych technologii jest rozsądne ze względu na niedostateczne zbadanie[...]

Badania sensoryczne materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością


  Opakowania i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością występują w naszym życiu na każdym kroku i pełnią wiele istotnych funkcji. Podstawowym zadaniem opakowań jest utrzymanie jakości i zapewnienie bezpieczeństwa produktu. Jednak materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, szczególnie wytworzone z tworzyw sztucznych, mogą powodować niekorzystne zmiany organoleptyczne żywności.Smak i zapach są jednymi z podstawowych atrybutów żywności, a zarazem wyznacznikami jakości produktu żywnościowego [2]. Dlatego też ocena sensoryczna jest ważnym narzędziem w wykrywaniu interakcji materiału z żywnością. Pozwala określić wpływ oddziaływań opakowań i wyrobów na smak, aromat i wygląd żywności, a co za tym idzie, na jakość żywności [5]. Zgodnie z punktem 3 Preambuły Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające Dyrektywy 80/590/EWG OPAKOWANIE 10/2012 61 BADANIA I ROZWÓJ Małgorzata Nowacka, Dominika Niemczuk: Sensory analysis of materials and products destined to contact with food. Packaging is an indispensable element in modern trade turnover conditioning the preservation of the food products good quality. Materials from which products destined to contact with food are produced not always are neutral towards food what often results in changes of its flavour and odour. Therefore, the organoleptic assessment makes an essential element for the evaluation of product safety. The trials for the improvement of sensory analysis methods are carried out in order to enable the performance of this assessment with the use of instrumental methods. Badania sensoryczne materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością MAŁGORZATA NOWACKA, DOMINIKA NIEMCZUK KATEDRA INŻYNIERII ŻYWNOŚCI I ORGANIZACJI PRODUKCJI, WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI, SGGW, WARSZAWA Opakowanie jest niezbędnym elementem w nowoczesnym obr[...]

Materiały i wyroby pochodzące z recyklingu a bezpieczeństwo żywności


  Konsekwencją dynamicznego rozwoju kosztów pakowania wyrobu i zużycia materiałów opakowaniowych. Obawy związane z bezpieczeństwem takich opakowań rynku opakowań dla przemysłu spożywczego jest obciążanie środowiska naturalnego zużytymi wyrobami. Istnieje zatem pilna potrzeba zagospodarowania powstających odpadów. W związku z tym podejmowane są działania, których celem jest zmniejszenie negatywnego wpływu opakowań na środowisko [18]. Właściwa gospodarka odpadami jest ważna dla ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska oraz zachowania zasobów naturalnych [13]. Zmniejszanie ilości odpadów z opakowań jest moż- liwe na kilka sposobów, m.in. przez redukcję masy opakowań, wprowadzanie nowych materiałów oraz stosowanie opakowań wielokrotnego użytku [19]. Metodą preferowaną, którą uważa się za najkorzystniejszą dla środowiska, jest recykling [18]. Opakowania wielokrotnego użytku i opakowania z recyklingu Wielokrotne stosowanie opakowań pozwala na zmniejszenie dotyczą efektywności oczyszczania opróżnionych opakowań oraz kwestii higieniczno-sanitarnych. Często są wykorzystywane do pakowania produktów pasteryzowanych. W Polsce jako opakowania wielokrotnego użytku wykorzystuje się szklane butelki do piwa [18]. Opakowania te mogą być źródłem zakażeń mikrobiologicznych, dlatego tak ważne jest ich dokładne mycie [4]. W przeciwieństwie do wielokrotnego użytkowania, które polega na powtórnym wykorzystaniu opakowania w jego pierwotnej formie [13], recykling obejmuje wytworzenie z materiałów odpadowych wyrobu o pierwotnym lub innym przeznaczeniu [7]. Opakowania odzyskane przez recykling metalu czy szkła są uważane za bezpieczne w kontakcie z żywnością, ponieważ wysoka temperatura wykorzystywana do stopienia jest wystarczająca do zniszczenia mikroorganizmów i rozkładu zanieczyszczeń organicznych [13]. S[...]

Zagrożenia żywności pochodzące z materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością


  Substancje stanowiące zanieczyszczenie żywności mogą pochodzić z wielu różnych źródeł. Żywność w drodze "od pola do stołu" może zostać zanieczyszczona podczas uprawy, zbioru, transportu, magazynowania itp. [Mansour, 2011]. Opakowanie jest elementem, który chroni produkt żywnościowy przed działaniem czynników zewnętrznych, tj. atmosferycznych, biologicznych, chemicznych, wpływających niekorzystnie na produkt. Z drugiej strony substancje migrujące z materiałów i wyrobów do żywności mogą powodować zagrożenie dla zdrowia człowieka lub niekorzystnie wpływać na jakość sensoryczną żywności. Migracja substancji chemicznych z wyrobów kontaktujących się z żywnością jest znana od dawnych czasów. Ołów migrujący z instalacji wodnej w akweduktach, które zasilały starożytny Rzym w wodę pitną, był obwiniany o upadek Cesarstwa Rzymskiego [Petersen, 2003 za Waldron i Stöfen, 1974]. Obecnie wiadomo, że nadmierne spożycie ołowiu, wśród innych negatywnych skutków, może prowadzić m.in. do upośledzenia umysłowego, co szczególnie dotyczy niemowląt. Niemniej przypadki nadmiernej migracji ołowiu do środków spożywczych mają nadal miejsce. Odnotowano m.in. uwalnianie ołowiu z lutowanych puszek [Petersen, 2003 za Jorhem i in., 1995], z korków do wina [Petersen, 2003 za Smart i in., 1990], z łożysk stosowanych w blenderach w gospodarstwie domowym [Petersen, 2003 za Rasmussen, 1984]. Nadal na rynku można znaleźć materiały ze szkła, z ceramiki czy metalu, które wydzielają ołów, zwłaszcza w kontakcie z żywnością kwaśną [Petersen, 2003]. Wysoki poziom ołowiu w szkle ołowiowym powoduje, że może on przenikać do napojów alkoholowych, soków cytrusowych czy preparatów do początkowego żywienia niemowląt [Knechtges, 2011]. Materiały ceramiczne mogą być także istotnym źródłem zanieczyszczenia kadmem [Knechtges, 2011]. Według raportu RASFF (Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Paszowych) zbyt wysoką migrację ołowiu i kadmu [...]

Dżemy z owoców i warzyw


  Dokonano przeglądu oferty handlowej światowych i krajowych producentów dżemów owocowych i warzywnych. Omówiono zalety wynikające z wprowadzenia na rynek dżemów warzywnych, z jednoczesnym uwzględnieniem ryzyka związanego z tego typu działaniami innowacyjnymi. Warzywa spełniają bardzo ważną funkcję w odżywianiu ludzi. Są one, obok owoców, głównym źródłem substancji regulujących proces przemiany materii u człowieka, zwiększają także atrakcyjność potraw ze względu na przyjemny smak, zapach, barwę i konsystencję [1, 2]. Skład chemiczny warzyw jest zróżnicowany, co wynika z faktu, iż jest to bardzo złożona grupa surowców spożywczych. Zależy on m.in. od gatunku, odmiany, cech dziedzicznych, stopnia dojrzałości, warunków glebowych i klimatycznych, nawożenia oraz warunków przechowywania i transportu. Warzywa są bogatym źródłem witaminy C (warzywa kapustne, papryka, chrzan, liście pietruszki, szpinak), karotenu (jarmuż, marchew, warzywa liściaste, dynia, kabaczek i brokuły), witaminy K, witamin z grupy B, witaminy E (groszek zielony, sałata), jak również wielu związków mineralnych, wśród których dominują wapń, sód, potas, fosfor, żelazo, a także wielu mikroelementów. Zawartość składników mineralnych sięga 0,5-2,5%, jednak ich przyswajalność jest ograniczona, głównie przez błonnik i kwas szczawiowy. Niektóre warzywa zawierają również znaczące ilości białka (groszek zielony, bób, słodka kukurydza, brukselka, jarmuż i salsefia) lub skrobi (słodka kukurydza, groszek zielony, bób, korzeń pietruszki, seler i salsefia). Zawartość błonnika pokarmowego waha się od 0,5 do ok. 6% i zależy od stopnia dojrzałości rośliny. Najlepszym jego źródłem są: bób, groszek zielony, buraki, rzepa i warzywa kapustne. Charakterystyczna dla warzyw jest duża zawartość wody, w pomidorach i ogórkach dochodzi ona nawet do 95-96%, mało jest natomiast tłuszczu (0,1-0,3%). Niektóre warzywa zawierają dodatkowo związki zwane fitoncydami, które działają zabójczo na bakterie i g[...]

Dżemy warzywno-owocowe jako nowa oferta dla konsumentów

Czytaj za darmo! »

Vegetable and fruit Jams as a new Choice for Consumers Składamy serdeczne podziękowania inż. Khrystsinie Burbilovich za pomoc przy realizacji niniejszego projektu Słowa kluczowe: dżem, dynia, warzywa, owoce Key words: jam, pumpkin, vegetables, fruit The aim of this work was to develop a recipe of pumpkin-fruit jams in six flavour. Then the consumer evaluation of received products was carried. Consumers indicated pumpkin-peach-orange jam as the best one while the worst one was pumpkin-orange-lemon jam. A brief overview of commercial jams from foreign markets was shown in this paper. The benefits of pumpkin as a potential raw material of sweetened fruit and vegetables preserves were also discussed paying attention to innovation of such a solution. Celem pracy było opracowanie receptury dżemów dyniowo-owocowych w sześciu wersjach smakowych, a następnie semikonsumencka ocena otrzymanych produktów. Konsumenci wskazali jako najlepszy dżem dyniowo-brzoskwiniowopomarańczowy, natomiast najgorzej oceniony został dżem dyniowo-pomarańczowo- cytrynowy. W niniejszej pracy dokonano krótkiego przeglądu oferty handlowej dżemów z rynków zagranicznych. Omówiono również zalety dyni jako potencjalnego surowca do słodzonych przetworów warzywno-owocowych, zwracając uwagę na innowacyjność takich rozwiązań. Wprowadzenie Udział dżemów w Polskim rynku słodkich przetworów owocowych sięga aż 67%. Oznacza to, że Polacy mając do wyboru szeroką ofertę produktów słodzonych, takich jak np.: marmolady, konfitury, powidła i owoce do ciast, najchętniej jednak sięgają po dżemy. Najczęściej wybierane są dżemy o smaku truskawkowym, wiśniowym, brzoskwiniowym oraz czarnej porzeczki [1]. Na rynku światowym dżemy także mają duże znaczenie i w przeważającej większości są to dżemy z owoców. W innych krajach europejskich można kupić m.in. dżemy malinowe, jeżynowe, figowe, ananasowe z mango, pomarańczowe czy też pomarańczowe z imbirem [2, 3]. Natomiast poza granicami Unii E[...]

 Strona 1