Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"HALINA EY-CHMIELEWSKA"

Wpływ środowiska wodnego na średnicowe napięcie rozciągające wybranych materiałów kompozytowych


  Materiały przeznaczone do wypełnień zębów w środowisku jamy ustnej narażone są na wiele niekorzystnych czynników, takich jak zmiany temperatury i pH, wilgoć oraz siły nacisku generowane w trakcie żucia. Celem pracy była ocena sorpcji wody przez wybrane materiały kompozytowe. We wszystkich badanych materiałach po tygodniu przechowywania w środowisku wodnym stwierdzono zwiększenie wartości DTS. Sorpcja wody może mieć negatywny wpływ na wytrzymałość materiałów. Four polymer-matrix composite materials were formed as pellets (diam. 3 mm, length 6 mm), polymerized under radiation for 40 s, stored in H2O at 37°C for 24 h or 1 week and then studied for diametral tensile strength by compressing. An increase (by about 20%) in the strength of the composites during storage in H2O was observed. Ludzkość od zarania starała się odtwarzać utracone części ciała. W stomatologii proces rekonstrukcji utraconych tkanek zęba, a nawet całego uzębienia związany jest z poszukiwaniem idealnego materiału, który z jednej strony byłby biozgodny, a z drugiej cechował się dobrą estetyką oraz parametrami wytrzymałościowymi. Granica wytrzymałości określa maksymalne naprężenie rozciągające, które możemy przyłożyć do badanego materiału bez jego uszkodzenia. Materiały stosowane w stomatologii są stosunkowo kruche, dlatego do ich badań stosuje się test ściskania średnicowego DTS (diametral tensile strength). DTS oznacza się ściskając próbkę materiału o kształcie cylindra lub dysku wzdłuż średnicy. Powstałe w próbce wewnętrzne aPomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie; bUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu [...]

Żywotność wybranych mikroorganizmów na materiałach służących do wyrobu protez dentystycznych


  Problem przeżywalności bakterii i grzybów na materiałach protetycznych jest bardzo istotny dla profilaktyki stomatopatii protetycznych. Badania przeprowadzono na 5 gatunkach mikroorganizmów testowych. Materiał protetyczny stanowiły płytki z tworzywa akrylowego, żywicy acetalowej i stopu chromowo-kobaltowego. Optymalnym materiałem pod względem biologicznym okazała się żywica acetalowa. Przeżywalność bakterii i grzybów na materiałach protetycznych zależała od rodzaju szczepu bateryjnego oraz chropowatości i zwilżalności materiału. Acrylic and acetal resins as well as polished Cr-Co alloys used commonly as prosthetic materials were located in physiolog. salina suspensions of Candida albicans fungi and Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa bacteria for 60 min at 37°C and then transferred to a humid chamber to study viability of the microorganisms during 5 days of incubation. P. aeruginosa bacteria showed the highest survival rate on all the substrates studied. The no. of bacteria and fungi cultures on the acetal resin substrate was the lowest one. Nieustanny postęp w zakresie materiałoznawstwa oraz coraz wyższe wymagania i oczekiwania zarówno lekarzy, jak i pacjentów sprawiają, że producenci materiałów stomatologicznych wprowadzają na rynek coraz doskonalsze i nowocześniejsze produkty. W stomatologii przy wykonywaniu protez mają zastosowanie m.in. tworzywa syntetyczne oraz stopy metali. Najczęściej używane tworzywa wywodzą się z po li(metakrylanu metylu) należącego do grupy mas akrylowych1). Proteza zębowa powinna być tak skonstruowana i wkomponowana w układ stomatognatyczny, aby nie stanowiła czynnika jatrogennego, lecz spełniała rolę leczniczą i profilaktyczną. Wykonanie dobrej protezy bez odpowiedniego materiału podstawowego jest niemożliwe. Należy wziąć pod uwagę zarówno fizykochemiczne właściwości materiałów używanych do wykonania protez, jak też zachowanie się materiału w[...]

 Strona 1