Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"P. Guzdek"

System do badania rozkładu nacisku stopy na podłoże w warunkach naturalnych DOI:10.15199/13.2016.8.16


  W artykule przedstawiono budowę systemu do pomiaru rozkładu nacisku stopy na podłoże przeprowadzanego w warunkach naturalnych, poza laboratorium chodu. Omówiono dobór materiału na czujniki, budowę wkładki pomiarowej oraz program do analizy danych. Uzyskane wyniki przedstawiono pod kątem ich zastosowania w ortopedii, neurologii i schorzeniach układu krążenia. Uzyskane informacje o pacjencie są wystarczające aby opracowany w ITE system pomiarowy znalazł zastosowanie w diagnostyce medycznej. Jest tani w porównaniu z innymi urządzeniami dostępnymi na rynku, co pozwoli na szersze rozpowszechnienie go i prowadzenie samokontroli przez pacjentów. Ponieważ dane przekazywane są drogą radiową może on znaleźć zastosowanie w telemedycynie. Może także być zastosowany w sporcie. Słowa kluczowe: praca stopy, czujniki nacisku, folia PVDF, telemedycyna.Podstawowym i naturalnym sposobem poruszania się człowieka jest chodzenie. Sposób chodzenia może dużo powiedzieć o wadach stóp i postawy [1, 2] oraz o kondycji fizycznej i psychicznej człowieka ponieważ jest to integracja układu szkieletowego, mięśniowego, nerwowego [3] a także ogólnego stanu zdrowia. Do analizy ruchu człowieka wykorzystywane są kamery, akcelerometry a także urządzenia rejestrujące nacisk stóp na podłoże. Wraz z rozwojem tych urządzeń, a także możliwością przekazywania danych na odległość, można przeprowadzać jakościową i ilościową ocenę sprawności fizycznej człowieka, czym zajmuje się aktimetria już od ponad 20 lat [4-9]. Analiza chodu jest pomocna w rehabilitacji wielu schorzeń ortopedycznych, neurologicznych a także w przypadku niewydolności układu krążeniowego CVD (Cardiovascular Disease) [10]. Chodzenie odgrywa kluczową rolę w prewencji pierwotnej i wtórnej CVD zarówno u ludzi starych jak i młodych. Człowiek powinien chodzić co najmniej 30 minut dziennie, tak aby w tym czasie wykonać około 3000 kroków, poczuć ciepło i lekko się spocić. Takie ćwiczenia zmniejszają ryzyko chor[...]

 Strona 1