Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Kamila Gałkowska"

Filtry fizyczne w spektrokolorymetrii poligraficznej i ich wpływ na wartości współrzędnych i różnic barw nadruków na podłożach różniących się połyskiem i zawartością wybielaczy optycznych


  Wyniki pomiarów spektrofotometrycznych zadrukowanych i niezadrukowanych elementów powierzchni podłoży drukowych zależą od wielu czynników wynikających zarówno z konstrukcji samych urządzeń pomiarowych, jak i z ich ustawień, w większości określonych w normie ISO 13655 - Spectral Measurement and Colorimetric Computation for Graphic Arts Images. Konstrukcja samego spektrofotometru z reguły jednoznacznie określa możliwą do zastosowania geometrię pomiarową, która wg ISO 13655 powinna być 45°/0° lub 0°/45° (zgodnie z ISO 5-4), a także często determinuje rodzaj możliwych do zastosowań filtrów fizycznych, zawężając w ten sposób możliwości ich wyboru. Wyliczane z widmowych współczynników odbicia, wartości współrzędnych barw nadruków, a następnie różnice barw, zależą od ustawień spektrokolorymetru, które można określić, jako "programowe" (softwarowe). Podstawowymi w tej grupie ustawień są - "iluminant" i "obserwator". Według ISO 13655, standardowy iluminant to D50, a obserwator - 2°. Wartości samych współrzędnych barw oczywiście zależą także od ustawionej w urządzeniu pomiarowym "przestrzeni kolorymetrycznej", np.: CIELab, CIELuv, CIEXYZ itd., a wartości różnic między nimi, od przyjętych formuł ich wyliczania np.: ΔE* ab; ΔEcmc; ΔE*94; ΔE00. W spektrofotometrach wyposażonych w funkcje densytometryczne (spektrodensytometrach) istnieje programowa (softwarowa) możliwość ustawiania filtrów pomiarowych, np. szeroko- lub wąskopasmowych o ściśle określonych charakterystykach Filtry fizyczne w spektrokolorymetrii poligraficznej i ich wpływ na wartości współrzędnych i różnic barw nadruków na podłożach różniących się połyskiem i zawartością wybielaczy optycznych Physical Filters in Prints Spectrocolorimetry and their Influence on Values of Colours Coordinates and Differences of Overprints on Substrates of Different Gloss and Optical Bleaching Agents Content 618 PRZEGLĄD PAPIERNICZY · 68 · PAŹDZIERNIK 2012 PRACE [...]

Filtry fizyczne stosowane w barwometrii poligraficznej i ich wpływ na wartości współrzędnych i różnic barw druków opakowaniowych


  Wyniki pomiarów spektrofotometrycznych zadrukowanych i niezadrukowanych elementów powierzchni podłoży drukowych zależą od wielu czynników wynikających zarówno z konstrukcji samych urządzeń pomiarowych, jak i z ich tzw. ustawień, w większości określonych w normie ISO 13655 - Spectral Measurement and Colorimetric Computation for Graphic Arts Images. Konstrukcja samego spektrofotometru z reguły jednoznacznie określa możliwą do zastosowania geometrię pomiarową, która wg ISO 13655 powinna być 45°/0° lub 0°/45° (zgodnie z ISO 5-4), a także często determinuje rodzaj możliwych do zastosowania filtrów fizycznych, zawężając w ten sposób możliwości ich wyboru. Wyliczane z widmowych współczynników odbicia wartości współrzędnych barw nadruków, a następnie różnice barw zależą od ustawień spektrokolorymetru, które można określić jako "programowe" (softwarowe). Podstawowymi w tej grupie ustawień są "iluminant" i "obserwator". Wg ISO 13655 standardowy iluminant to D50, a obserwator - 2°.Wartości samych współrzędnych barw oczywiście zależą także od ustawionej w urządzeniu pomiarowym "przestrzeni kolorymetrycznej", np.: CIELab, CIELuv, CIEXYZ, a wartości różnic między nimi dodatkowo od przyjętych formuł ich wyliczania, np.: ΔE*ab; ΔEcmc; ΔE*94; ΔE00. W spektrofotometrach wyposażonych w funkcje densytometryczne (spektrodensytometrach) istnieje programowa (softwarowa) możliwość ustawiania filtrów pomiarowych, np. szerokolub wąskopasmowych o ściśle określonych charakterystykach transmisji spektralnej wynikających z przyjętego standardu wykonywanych pomiarów gęstości cząstkowych głównych nadruków farbami procesowymi, np.: DIN 16536 (WB), DIN 16536 NB, ANSI Status T, ANSI Status I czy ANSI Status E. Zupełnie innym zagadnieniem jest wykorzystywanie do pomiarów spektrokolorymetrycznych tzw. filtrów fizycznych, jako filtrów stałych bądź wymiennych, ustawianych na drodze optycznej wiązki promieniowania emitowanego ze źródła prz[...]

 Strona 1