Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ARKADIUSZ STACHOWIAK"

Chłodniczy transport żywności wymagania międzynarodowej umowy ATP

Czytaj za darmo! »

Systematycznie wzrasta zapotrzebowanie na chłodnicze środki transportu żywności. Wynika to nie tylko z dużego udziału żywności mrożonej w rynku spożywczym, ale i ze wzrastającego popytu na żywność mało przetworzoną, wymagającą chłodzenia podczas transportu. Transport chłodniczy stanowi ważne ogniwo całego łańcucha żywnościowego. Zalecane warunki transportu żywności i skutki ich niedotrzymani[...]

Zużycie tribologiczne węzłów tarcia sprężarek chłodniczych smarowanych olejami poliestrowymi


  W węzłach tarcia sprężarek chłodniczych zazwyczaj znajduje się mieszanina oleju i czynnika chłodniczego. Ilość czynnika chłodniczego w oleju smarowym zależy od temperatury mieszaniny oraz od ciśnienia czynnika chłodniczego. W celu określenia wpływu obecności czynnika chłodniczego w oleju smarowym na wielkość zużycia elementów sprężarek chłodniczych w warunkach laboratoryjnych, należy odzwierciedlić parametry pracy węzłów tarcia. Do badań tribologicznych przygotowane zostało prototypowe stanowisko badawcze z węzłem tarcia typu block-on-ring oraz z komorą wysokociśnieniową pozwalającą symulować warunki pracy sprężarek chłodniczych. W artykule przedstawiono wyniki badań zużyciowych dla olejów do sprężarek chłodniczych w mieszaninie z czynnikiem chłodniczym R134a. Słowa kluczowe: badania zużycia, sprężarka chłodnicza, czynnik chłodniczy Tribo logica l wear of refrigeration compressor friction joints lubricated by po lyester oi ls Friction nodes in refrigeration compressors are lubricated with a mixture of lubricating oil and refrigerant. The concentration of refrigerant in oil depends on temperature and pressure of the refrigerant. Determining the effect of this mixture on the size of wear in refrigeration compressors in laboratory conditions is only possible through an accurate reflection of friction parameters. The authors managed to prepare the prototype stand to tribological test with a model block-on-ring friction node and the high-pressure chamber allowing for simulated conditions in refrigeration compressors. The present paper i[...]

 Strona 1