Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Iwona Paleska"

Use of reticulated vitreous carbon in the electrochemical power sources Zastosowanie usieciowanego węgla szklistego w elektrochemicznych źródłach prądu DOI:10.12916/przemchem.2014.331


  A review, with 68 refs., of the C use in Zn-C secondary, rechargeable Zn-Mn and ZnBr, Pb-acid, polyaniline-based and 3D Li batteries as well as in rechargeable cell systems with NiOOH cathode and electrochem. capacitors. Przedstawiono przegląd zastosowań usieciowanego węgla szklistego (RVC) jako materiału elektrodowego w elektrochemicznych źródłach prądu. Skupiono się głównie na wykorzystaniu RVC w konstrukcji pierwotnych ogniw cynkowo- węglowych, ładowalnych ogniw cynkowomanganowych, ładowalnych ogniw z katodą NiOOH, akumulatora kwasowo-ołowiowego, ładowalnych ogniw cynk-brom, kondensatorów elektrochemicznych, baterii opartych na polianilinie (PANI) oraz baterii litowych typu 3D. Usieciowany węgiel szklisty RVC (reticulated vitreous carbon) jest materiałem znanym od prawie 40 lat1, 2). Materiał ten został wyprodukowany i opatentowany przez Chemotronics Ann-Arbor, Michigan w 1976 r.3). Od wczesnych lat osiemdziesiątych XX w. badacze zgłaszali możliwość jego zastosowania głównie w elektroanalizie oraz jako materiału elektrodowego m.in. w różnych typach ogniw4). RVC to materiał piankowy o otwartych porach i strukturze plastra miodu utworzonej wyłącznie z węgla szklistego (rys. 1). Początkowo do uzyskania usieciowanego (porowatego) węgla używano naturalnych struktur węglowych, otrzymanych poprzez destylację drewna, kości lub skór. Miały one jednak mało powtarzalną strukturę i właściwości. Zastąpiono je syntetycznymi, już usieciowanymi piankami o otwartych porach. Obecnie to właśnie je stosuje się jako matrycę (nośnik kształtu) do otrzymywania RVC5).Piankę, najczęściej poliuretanową, o odpowiedniej wielkości oczek określonej współczynnikiem ppi (pores per inch) impregnuje się żywicą. Pożądaną cechą żywicy jest jej zdolność do nieulegania grafityzacji w warunkach karbonizacji. Najczęściej stosowane są termoutwardzalne żywice fenolowo-formaldechydowe i furfuralowe oraz ich mieszanki. W trakcie wytwarzania pianek oraz żywic można [...]

 Strona 1