Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Justyna Świeczak "

Wytwarzanie i obróbka cieplno-chemiczna warstwowych (Ti/Al i Ti/X10CrNi18-8) kompozytów metalowych

Czytaj za darmo! »

W pracy opisano jedną z rzadko stosowanych technologii wytwarzania kompozytów metalowych, a mianowicie metodę wybuchowego łączenia powierzchniowego (platerowania) płytek wykonanych z różnych metali. Stosowano płytki: ze stali austenitycznej (X10CrNi18-8), aluminium i tytanu o różnej grubości: od 0,3 mm do 10 mm. Wybór metali był podyktowany zamiarem zastosowania w przyszłości wytworzonych kompozytów do konstrukcji wielowarstwowych, pancernych osłon wojskowych wozów bojowych. Kierowano się wskazówką o możliwości powstawania w trakcie zgrzewania wybuchowego, na granicy metali stal/Al i Ti/Al faz międzymetalicznych o dużej twardości [1], które zdaniem autorów mogłyby zwiększyć odporność budowanych pancerzy na przebicie karabinowymi pociskami [2]. Do zgrzewania wybuchowego stosowano proste mieszaniny wybuchowe, bezpieczne podczas wytwarzania, łatwe do otrzymania z tanich i dostępnych, krajowych surowców [3]. Ich ważną cechą użytkową była zdolność do detonacji pod wpływem typowych środków inicjowania, jakim był zapalnik elektryczny, a istotnymi parametrami detonacyjnymi były: mała średnica krytyczna detonacji (5÷10 mm) i stosunkowo niewielka prędkość detonacji około (2÷3 km/s). W niektórych przypadkach kompozyty poddawano wybuchowemu umacnianiu przez obciążanie ich powierzchni produktami detonacji cienkich warstwowych ładunków silnego materiału wybuchowego (plastiku na bazie pentrytu). Z otrzymanych kompozytów wycinano metodą elektroiskrową mniejsze płytki, które poddawano azotowaniu jarzeniowemu. WYBUCHOWE ZGRZEWANIE META LI Powierzchniowe łączenie metali z wykorzystaniem energii materiałów wybuchowych (MW) znane jest od ponad pięćdziesięciu lat. Na szeroką skalę zaczęto je stosować w USA, ZSRR, RFN i w Czechosłowacji na początku lat 60. XX wieku [4, 5]. W tym czasie również w Polsce w IMP i na Politechnice Gdańskiej realizowano pierwsze prace z dziedziny platerowania wybuchowego. W WAT tą metodą obróbki metali zainteresowano [...]

 Strona 1