Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF BIEŃCZAK"

Środki drogowego transportu materiałów niebezpiecznych w temperaturach kontrolowanych

Czytaj za darmo! »

Według przepisów ADR [1] niektóre materiały samoreaktywne klasy 4.1 i nadtlenki organiczne klasy 5.2 wymagają transportu w tzw. temperaturach kontrolowanych, przy użyciu chłodzonych środków transportu, pod adresem których sformułowane zostały określone postulaty. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy wspomniane postulaty mogą być spełnione przez pojazdy używane w innych dziedzi[...]

Identyfikacja nieprawidłowej eksploatacji kotłów na paliwo stałe DOI:10.15199/62.2019.8.14


  Czystość powietrza ma niezwykle duży wpływ na jakość życia człowieka. Zanieczyszczone powietrze w znacznym stopniu wpływa na zdrowie ludzi. Jest przyczyną chorób układu krwionośnego oraz oddechowego. Największy wpływ zanieczyszczonego powietrza na zdrowie ludzi i zwierząt obserwuje się w rejonach zurbanizowanych oraz przemysłowych. Oceny jakości powietrza dokonuje się na podstawie pomiarów jego zanieczyszczenia ditlenkiem siarki, tlenkiem węgla(II), ditlenkiem azotu, pyłem zawieszonym PM10 oraz PM2,5. Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w pierwszej dziesiątce europejskich miast o najwyższym stopniu zanieczyszczenia powietrza znajduje się aż siedem polskich miast1-3). Przedstawiono pierwszy etap prac mających na celu opracowanie innowacyjnej metody identyfikacji nieprawidłowej eksploatacji urzą- Politechnika Poznańska Adam Nygard*, Jarosław Bartoszewicz, Krzysztof Bieńczak Identification of improper use of heating devices Identyfikacja nieprawidłowej eksploatacji kotłów na paliwo stałe DOI: 10.15199/62.2019.8.14 Dr hab. inż. Jarosław BARTOSZEWICZ, prof. nadzw., w roku 1994 ukończył studia na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej. Jest profesorem w Katedrze Techniki Cieplnej tej uczelni. Specjalność - mechanika płynów, pr[...]

Chłodniczy transport żywności wymagania międzynarodowej umowy ATP

Czytaj za darmo! »

Systematycznie wzrasta zapotrzebowanie na chłodnicze środki transportu żywności. Wynika to nie tylko z dużego udziału żywności mrożonej w rynku spożywczym, ale i ze wzrastającego popytu na żywność mało przetworzoną, wymagającą chłodzenia podczas transportu. Transport chłodniczy stanowi ważne ogniwo całego łańcucha żywnościowego. Zalecane warunki transportu żywności i skutki ich niedotrzymani[...]

Wpływ procesu produkcyjnego na jakość dżemu truskawkowego DOI:10.15199/62.2018.5.1


  Warzywa i owoce ze względu na zawartość cennych składników pokarmowych, takich jak witaminy, związki mineralne, polifenole, błonnik pokarmowy, glukozę, fruktozę i inne, leżą u podstawy piramidy żywieniowej1). W Polsce problemem utrzymania wysokiego spożycia warzyw i owoców równomiernie przez cały rok są wahania sezonowe. Najkorzystniejsze dla zdrowia jest spożywanie ich w postaci świeżej, surowej, jednak znaczna ich część jest przetwarzana i utrwalana. Alternatywą dla świeżych warzyw i owoców w sezonie jesienno-zimowym jest stale powiększający się asortyment konserw i przetworów, takich jak marynaty, mrożonki, konserwy sterylizowane, koncentraty, marmolady, powidła, konfitury lub dżemy2). Według Euromonitor, w 2016 r. Polacy wydali na dżemy i konfitury 361,7 mln zł3). Wśród dominujących są takie warianty smakowe jak brzoskwinia, wiśnia, czarna porzeczka, malina, śliwka, owoce leśne, jagoda, pomarańcza i gruszka. Najbardziej popularnym wśród konsumentów jest dżem truskawkowy. Polscy konsumenci są coraz bardziej zainteresowani produktami prozdrowotnymi, zawierającymi naturalne składniki oraz dużą ilość owoców. W procesie przetwórstwa następują straty dużej części składników odżywczych i bioaktywnych, głównie podczas pasteryzacji czy sterylizacji produktów. W produkcji przetworów owocowo-warzywnych, jednym z najważniejszych etapów jest proces obróbki termicznej związany z zagęszczaniem wsadu. Stąd też istotnym zadaniem dla producentów maszyn spożywczych jest opracowanie nowych, bardziej funkcjonalnych urządzeń. Nowością na rynku jest opracowany uniwersalny aparat wyparny z możliwością odzysku aromatu zawartego w skroplinach, który może stanowić naturalną alternatywę dla syntetycznych związków zapachowych. Ponadto, zastosowanie w procesie technologicznym skroplin jako zamiennika wody i zarazem nośnika Agata Bieńczaka,*, Joanna Markowskab, Elżbieta Polakb, Krzysztof Bieńczakc, Zuzanna Sydowc, Liliana Rak-Urbaniakd 97/5(2018) 669 [...]

Analiza zmian współczynnika przewodności cieplnej wodnych roztworów izomaltu służących do produkcji cukierków bezcukrowych DOI:10.15199/62.2019.10.4

Czytaj za darmo! »

Substancje słodzące, potocznie nazywane słodzikami, są dodatkami do żywności, których zadaniem jest głównie nadanie słodkiego smaku. Wykorzystywane są w przemyśle piekarniczym, cukierniczym, mleczarskim i produkcji napojów. Substancje słodzące są uznawane za zamienniki sacharozy o znacznie zmniejszonej kaloryczności, stąd uzasadniona jest ich obecność w produktach specjalnego przeznaczenia, takich jak produkty dla diabetyków, sportowców lub leki1, 2). Zapotrzebowanie konsumentów na produkty o niskim indeksie glikemicznym, bez dodatku sacharozy, spowodowało pojawienie się na rynku szerokiej gamy produktów będących substytutem cukru. Jedną z substancji słodzących jest izomalt. Jest to związek należący do grupy alkoholi cukrowych. Alkohole cukrowe należą, oprócz węglowodanów, do grupy alkoholi wielowodorotlenowych (polioli), w których grupa hydroksylowa powstała w wyniku redukcji grupy karbonylowej (aldehydowej lub ketonowej)3). Według rozporządzenia4) w krajach Unii Europejskiej dopuszczone do spożycia są takie poliole, jak sorbitol i syrop sorbitolowy (E 420), mannitol (E 421), maltitol i syrop maltitolowy (E 965), laktitol (E 966), ksylitol (E 967), erytrytol (E 968) oraz izomalt (E 953)5). Izomalt (C12H24O11, uwodniona izomaltuloza, izomaltitol) jest mieszaniną disacharydów: 6-O-α-D-glukopiranozylo-D-sorbitolu (gluko- sorbitol, 1,6-GPS) oraz 1-O-α-D-glukopiranozylo-D-mannitolu (gluko-mannitolu, 1,1-GPM) (rys. 1). W przeciwieństwie do innych słodzików z grupy alkoholi cukrowych nie występuje naturalnie Edyta Janeba-Bartoszewicza,*, Robert Kłosowiaka, Natalia Idaszewskaa, Zuzanna Sydowa, Krzysztof Bieńczaka, Liliana Rak-Urbańskab 1556 98/10(2019) Dr inż. Zuzanna SYDOW w roku 2013 ukończyła studia na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. W 2017 r. uzyskała stopień doktora nauk rolniczych na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Obecnie jest pracownikiem w Ins[...]

Production and characterization of thermal insulation materials based on polyurethane and aerogels Wytwarzanie i charakterystyka materiałów termoizolacyjnych na bazie poliuretanu i aerożeli DOI:10.15199/62.2015.1.12


  Eight com. aerogels were used as fillers for polyurethane foams tested for their compression and tensile strength. The addn. of selected aerogel filler resulted in enhancing of the thermal insulating properties of the foam. Dokonano mikrostrukturalnej oraz fizykochemicznej charakterystyki aerożeli zastosowanych do wytwarzania pianek poliuretanowych. Określono najistotniejsze parametry dyspersyjne napełniaczy oraz ich charakter hydrofilowo- hydrofobowy. Kompozyty przebadano pod kątem wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie. Bardzo istotnych informacji dostarczyły badania termoizolacyjnych właściwości otrzymanych kompozytów przeprowadzone metodą ścianki pomocniczej. Stwierdzono, że pianka z dodatkiem napełniacza PEX 40 jest najbardziej odpowiednia (w przyszłych badaniach aplikacyjnych) jako materiał o względnie dobrych właściwościach termoizolacyjnych. W dzisiejszych czasach bardzo ważną rolę odgrywają materiały termoizolacyjne o stosunkowo małym współczynniku przewodzenia ciepła. Do tradycyjnych materiałów tego typu należą: wełna mineralna, ekspandowany polistyren (styropian), polistyren ekstrudowany, celuloza, korek oraz poliuretany. Dane literaturowe wskazują, że wełna mineralna stanowi 60% rynku materiałów izolacyjnych, a ekspandowany i ekstrudowany polistyren wraz z poliuretanami 27%1, 2). Bardzo istotną rolę odgrywają materiały termoizolacyjne nowej generacji, które wykazują znacznie mniejsze przewodnictwo cieplne. Należą do nich przede wszystkim aerożele1), a także próżniowe panele izolacyjne, panele izolacyjne wypełnione gazem oraz materiały zmiennofazowe. W aspekcie alternatywnych materiałów warto również wyróżnić materiały bazujące na resztkach tekstylnych, odpadach elastomerowych, wełnie owczej, włóknach bawełnianych oraz porowatym tlenku glinu. Próżniowe panele izolacyjne składają się z mikroporowatego rdzenia (najczęściej stosowana jest pirogeniczna krzemionka z otwartymi porami) oraz wielowarstwowego filmu ba[...]

Skropliny z procesu produkcji dżemu truskawkowego jako źródło związków aromatycznych DOI:10.15199/62.2017.10.17


  Bardzo ważnym etapem w produkcji przetworów owocowo- -warzywnych jest proces gotowania i zagęszczania wykonywany w aparatach próżniowych. Producenci urządzeń oferują techniczne rozwiązania optymalizujące proces produkcji, wykorzystując wyniki analiz numerycznych przepływu opracowanych mieszadeł zapewniających ujednolicenie wsadu oraz dobry przepływ ciepła1). Pozwala to na skrócenie czasu zagęszczania wsadu oraz znacząco ogranicza jego przypalanie. Innowacyjnym rozwiązaniem w tej grupie urządzeń jest aparat próżniowy z możliwością poboru skroplonych oparów poprodukcyjnych zawierających związki aromatyczne. Skropliny powstałe przy produkcji wyrobów owocowo- -warzywnych, w zależności od rodzaju surowca mają odmienny skład, a związki lotne w nich obecne charakteryzują się różną lotnością, rozpuszczalnością i polarnością. Dla zachowania czystości mikrobiologicznej i trwałości skroplin istotne znaczenie mają warunki, w jakich się je otrzymuje i przechowuje. Powinny być bezpośrednio lub możliwie szybko zagospodarowane. Ponadto powinny być przechowywane w chłodnym i ciemnym miejscu oraz w pojemnikach z obojętnego i nieprzepuszczającego światła materiału, chroniącego przed utlenianiem składników. Dla przykładu, roztwory wodne towarzyszące produkcji olejków eterycznych, hydrolaty, mają przeważnie trwałość od 6 miesięcy do 1 roku. W warunkach przemysłowych hydrolaty stosuje się zamiast wody, jako surowiec w produkcji kosmetyków oraz jako dodatek kulinarny do zup, lodów lub napojów. Podobne zastosowanie mogłyby znaleźć skropliny z produkcji przetworów owocowo-warzywnych. Przedstawiono wyniki badań procesu zagęszczania truskawek (Fragaria × ananassa), które są wysoce cenionym owocem ze względu na ich smak i wartość odżywczą. Zależności między związkami odpowiadającymi za aromat truskawek a ich odmianami były już przedmiotem licznych badań. Wśród ponad 360 poznanych składników aromatu truskawki głównymi związkami są estry, furanony i alkoh[...]

 Strona 1