Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna ŁUSZCZ"

Symulacja chaosu ferrorezonansowego za pomocą programu MicroTran DOI:10.12915/pe.2014.08.028

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono wyniki badań dotyczących powstawania zjawiska chaosu ferrorezonansowego w układzie elektroenergetycznym, przeprowadzonych za pomocą programu symulacyjnego MicroTran. Celem badań było rozeznanie możliwości modelowania układu dla celów chaosu ferrorezonansowego oraz rozpatrzenie warunków wystąpienia tego zjawiska w systemie elektroenergetycznym. Wnioski uzyskane z rezultatów takich badań stanowić jednak mogą podstawę do stworzenia procedur postępowania podczas planowania rozwoju systemu elektroenergetycznego, również w zakresie przyłączania nowych odbiorów do istniejących struktur zmieniających w istotny sposób warunki pracy badanego układu. Abstract. This paper presents the results of investigations of the nonlinear dynamic ferroresonance phenomena in a power system, when taking into consideration the chaotic behavior. The basic tool for numerical investigations was the MicroTran program. The aim of the study was to explore the possibility of modeling system for the chaos ferroresonance and consideration of the occurrence of this phenomenon in the power system. Conclusions received from the results of investigation, can create the basis for the procedures for the planning of development the power system, even for the connection of new customers to existing structures. (Chaos behavior simulation of the nonlinear dynamic ferroresonance phenomena). Słowa kluczowe: chaos ferrorezonansowy, identyfikacja zakłócenia, transformator, przebiegi przejściowe. Keywords: ferroresonance chaos, identification of interference, transformer, transients. doi:10.12915/pe.2014.08.28 Wprowadzenie Badanie zjawisk związanych z występowaniem ferrorezonansu w systemie elektroenergetycznym jest mocno zakorzenione oraz prezentowane w licznych publikacjach od wielu lat. Pojęcie ferrorezonansu zostało wprowadzone po raz pierwszy w publikacjach [1, 2] na początku XX wieku, do opisu zjawisk zachodzących w transformatorze oraz prostych układach R, L[...]

 Strona 1