Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jaroslaw Karwacki"

Analiza regulacji wydajności układu strumienicowego metodą zmiany przekroju gardła dyszy napędowej


  Strumienice parowe w układach chłodniczych strumienicowych charakteryzują się najlepszą pracą przy parametrach zewnętrznych odpowiadającym obliczeniowym warunkom projektowym. W rzeczywistych układach chłodniczych taki charakter prac jest stosunkowo rzadko spotykany z uwagi na okresowe zmiany parametrów zewnętrznych. Wówczas regulacja wydajności strumienicy jest niezbędna. W pracy przedstawiono wstępne wyniki analizy pracy strumienicy w warunkach regulacji wydajności przez zmianę przekroju krytycznego dyszy napędowej. ANALYSIS OF THE PERFORMANCE OF THE EJEKTOR SYSTEM WITH VARIABLE PRIMARY NOZZLE GEOMETRY The best operating parameters of the cooling gas ejector is when the operating parameters corresponding to the design operating parameters. Due to periodical changes of external parameters in real cooling devices such operation of the gas ejector is very rare. In such cases the control of the ejector performance is necessary. The ejector performance can be controlled by change of the critical area of the primary nozzle. In this paper the preliminary numerical results of the operating of the ejector with variable primary nozzle geometry are presented. Variable area ratio was achieved by applying a movable spindle at the primary nozzle inlet.Regulacja ilościowa wydajności strumienicy w układach chłodniczych strumienicowych zależy bezpośrednio od strumienia napędowego dopływającego do dyszy napędowej. Ilość strumienia zasysanego jest funkcją parametrów roboczych, wymiarów geometrycznych, jak również uwarunkowana jest wymianą pędu pomiędzy rozprężonym i rozpędzonym do naddźwiękowej prędkości strumieniem napędowym oraz strumieniem zasysanym. Ponieważ ilość strumienia napędowego zależy wprost od parametrów roboczych po stronie napędowej oraz od geometrii dyszy, a w zasadzie [...]

 Strona 1