Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"KAROL BUCHALIK"

60 lat Instytutu Przemysłu Organicznego - współczesne wyzwania

Czytaj za darmo! »

Instytut Przemysłu Organicznego świętuje w 2007 r. jubileusz swego 60-lecia. Chociaż pod obecną nazwą powszechnie znaną nie tylko w kraju, ale i za granicą (jako Institute of Industrial Organic Chemistry) istnieje od 49 lat, to jego rodowód sięga 1947 r. Jesienią 1946 r. powołano do życia tzw. Centralny Zakład Techniczno- Badawczy programowany do działalności dla potrzeb obronności kraju.[...]

Wpływ właściwości rozpuszczalnika na przebieg elektrochemicznego utleniania fenotiazyny w roztworach niewodnych DOI:

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania elektrochemicznego utleniania fenotiazyny (oraz dla porównania N-fenylofenotiazyny i ferrocenu) w roztworach z ł o ż o n y c h z N,N-dimetyloformamidu (DMF), węglanu propylenu (PC) lub PC z dodatkiem D M F jako rozpuszczalnika i NaC104 jako elektrolitu podstawowego. Pomiary prowadzono metodą chronowoltamperometrii oraz metodą wirującego dysku, stosując elektrody wskaźnikowe ze złota i węgla szklistego. Stwierdzono, że w środowisku D M F utlenianie fenotiazyny, podobnie jak ferrocenu, było jednoetapowe, podczas gdy utlenianie N-fenylofenotiazyny przebiegało w dwu etapach. W środowisku PC fenotiazyna i N-fenylofenotiazyna utleniała się dwuetapowo, a ferrocen jednoetapowo. Przedyskutowano wpływ właściwości rozpuszczalnika na przebieg elektrochemicznego utleniania. Fenotiazyna i jej liczne pochodne (kilkaset związków) stanowią z wielu powodów obiekt nie słabnącego zainteresowania. Związki fenotiazynowe badano w różnych aspektach, przede wszystkim chemicznym, biochemicznym i farmakologicznym. Mają one duże zastosowanie w lecznictwie - dzięki dużej aktywności fizjologicznej - głównie jako leki uspokajające, znieczulające i przeciwwymiotne, a także w analizie chemicznej (wskaźniki redoks w metodach miareczkowych i odczynniki w spektrofotometrii), m.in. w analizie mieszanin wieloskładnikowych, np. w biochemii, chemii leków, chemii środków spożywczych, petrochemii i chemii metali. Niektóre pochodne fenotiazyny stosuje się jako barwniki azynowe, inhibitory w wielu procesach polimeryzacji, antyutleniacze smarów, materiały elektrodowe w ogniwach niewodnych, składniki światłoczułych polimerów, składniki polepszające właściwości materiałów fotograficznych oraz ostatnio w procesie konwersji energii słonecznej do energii elektrycznej. W związku z dużymi możliwościami zastosowania pochodnych fenotiazyny, w wielu laboratoriach są prowadzone instensywne badania zarówno w aspekcie praktycznym, jak i czysto poznawczym. Feno[...]

 Strona 1