Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Mirosław Borowicz"

Use of potassium permanganate oxidation for pre-treatment of flowback water from the hydraulic fracturing of shale gas wellbore Zastosowanie procesu utleniania manganianem(VII) potasu do wstępnego oczyszczania płynu zwrotnego otrzymywanego ze szczelinowania hydraulicznego odwiertu za gazem łupkowym


  Flowback water from shale gas recovery was alkalized to pH 6.5 by addn. of NaOH and oxidized with KMnO4. The most effective dose of oxidant was 0.36-0.42 kg/m3 when the Fe2+ and Mn2+ ions were removed down to concn. 0.1-0.4 mg/L after filtration of the ppts. The org. substance was not removed during the oxidn. Przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań wstępnego oczyszczania płynu zwrotnego po szczelinowaniu hydraulicznym. Dokonano korekty pH za pomocą NaOH oraz utleniania przy użyciu KMnO4. Dobrano dawkę utleniacza oraz określono kolejność separacji powstających osadów. Stwierdzono, że najbardziej skuteczne były dawki KMnO4 w zakresie 0,36-0,42 kg/ m3. Przeprowadzone badania nie wykazały zasadności stosowania wstępnego wydzielania produktów korekty pH, co jest korzystne, ponieważ pozwala na zmniejszenie liczby elementów ciągu technologicznego. Woda jest uznawana za strategiczny surowiec do pozyskiwania gazu łupkowego, ponieważ stanowi bazę do przygotowania płynu szczelinującego, wykorzystywanego do stymulacji złoża. W ciągu kilku tygodni po szczelinowaniu z otworu wypływa na powierzchnię płyn, który charakteryzuje się zmienną zawartością substancji zawieszonych (TSS) oraz dużą zawartością substancji rozpuszczonych (TDS). Dla złoża Marcellus określono TSS w zakresie 10,8-3220 mg/L oraz TDS w zakresie 38,5-238 g/L1). W płynie tym dominują jony jednowartościowe, takie jak Na+, K+, Cl- i Br-, ale odnotowuje się również dużą zawartość jonów Ca2+, Ba2+, Sr2+ oraz podwyższone stężenia Fe2+, Mn2+ i SO4 2-(wg 1, 2). Płyn zawiera również dodatkowe substancje, którymi był wzbogacony przed zabiegiem szczelinowania3). W związku z tym płyn przed odprowadzeniem do środowiska powinien zostać odsolony. [...]

 Strona 1