Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"JAN NIEŚCIORUK"

Nowe projekty instalacji kwasu azotowego DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono krótką historię prac prowadzonych w Polsce nad technologią produkcji kwasu azotowego. Podano charakterystykę nowych instalacji do otrzymywania kwasu azotowego, które są już eksploatowane lub realizowane. Kwas azotowy o stężeniu 45 ч-65% wag. jest używany przede wszystkim do produkcji nawozów azotowych, takich jak saletra amonowa i saletrzak oraz azotanów: sodowego, potasowego, magnezowego i innych. Ponadto stosuje się go do trawienia metali i podczas wytwarzania katalizatorów wykorzystywanych w przemyśle azotowym. W Polsce produkuje się rocznie ok. 2 min Mg HNÓ3, co stanowi ok. 4% światowej produkcji. W kraju istnieją wieloletnie tradycje projektowania instalacji i produkcji kwasu azotowego. Pierwszą instalację uruchomiono już w 1930 r. w Mościcach (obecnie ZA w Tarnowie). W 1938 r. w Chorzowie oddano do użytku ciśnieniową (0,8 MPa) instalację (tzw. Hydro-Nitro-Hobler) 0 zdolności produkcyjnej wynoszącej ok. 80 Mg H N 0 3 na dobę, wykonaną według projektu polskiego inżyniera Tadeusza Hoblera. Po drugiej wojnie światowej w Głównym Biurze Inwestycji i Odbudowy (GBIO), zorganizowanym i kierowanym przez inż. T. Hoblera, zaprojektowano drugą jednostkę tego typu dla Zakładów Azotowych w Chorzowie oraz pięć jednostek, które pracują do dzisiaj, dla Zakładów Azotowych w Tarnowie. Po odejściu inż. T. Hoblera w GBIO, które przemianowano ostatecznie na Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji "Prosynchem" , w dalszym ciągu prowadzono prace nad technologią wytwarzania kwasu azotowego. W latach pięćdziesiątych zaprojektowano instalacje bezciśnieniowe dla Zakładów Azotowych "Kędzierzyn" . W latach sześćdziesiątych, według projektu zespołu kierowanego przez inż. W. Granowskiego, budowano w ZA w Tarnowie cztery jednostki kwasu azotowego, każda o zdolności produkcyjnej wynoszącej ok. 200 Mg H N 0 3 na dobę, pracujące pod średnim ciśnieniem 0,4 MPa. Jednostkę tego typu uruchomiono także w ZA w Chorzowie. W Instytucie Nawozów[...]

Modernizacja i intensyfikacja instalacji kwasu azotowego

Czytaj za darmo! »

Wykonano obliczenia bilansu masowego i cieplnego instalacji kwasu azotowego w Azotach Tarnów i Anwilu SA we Włocławku, określono warunki zwiększenia obciążenia ww. instalacji oraz opracowano założenia projektowe do realizacji niektórych przedsięwzięć modernizacyjnych. Po wykonaniu przez zakłady modernizacji instalacji, samodzielnie i we współpracy z INS, uzyskano zwiększenie ich nominalnych zdolności produkcyjnych o ok. 30% w tarnowskich Azotach i o 25% w Anwilu SA. Two industrial plants for HNO3 prodn. in Poland were modernized to increase their prodn. capacity by 25% and 30%, energy efficiency and operational reliability and to reduce their environmental impact. Instalacje kwasu azotowego w tarnowskich Azotach i w Anwilu SA we Włocławku są instalacjami dwuciśnieniowymi, w[...]

 Strona 1