Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"PAWEŁ BARANIECKI i SŁAWOMIR JODZIS"

Wpływ obróbki cieplnej na aktywność katalizatora żelazowego w reakcji syntezy amoniaku DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ obróbki cieplnej stopowego katalizatora żelazowego (w postaci tlenkowej) na jego aktywność w procesie syntezy amoniaku. Stwierdzono, że w wyniku obróbki cieplnej zmienia się szybkość reakcji zachodzącej na powierzchni katalizatora, zarówno w warunkach kinetycznych, jak i dyfuzyjnych. Dzięki dobraniu warunków wygrzewania uzyskano wyraźne zwiększenie aktywności badanego katalizatora żelazowego. Przebieg pomiarów Z próbki katalizatora o masie 200 400 g, uprzednio poddawanej obróbce cieplnej, pobierano do pomiaru aktywności ok. 45 ziaren (3 -i- 6 mm) o nieregularnym kształcie. Masa pobranej próbki wynosiła ok. 14 g i stanowiła jednorazowy ładunek koszyczka reaktora wypeł- Od wielu lat są prowadzone próby poprawy właściwości stopowego katalizatora żelazowego przez poddanie go obróbce cieplnej. Przykładem mogą być prace Poniewierskiego i Tchorzewskiego1 , 2 ). W wyniku badań przeprowadzonych w Zakładzie Technologii Nieorganicznej i Ceramiki Politechniki Warszawskiej stwierdzono, że obróbka cieplna typowego katalizatora żelazowego do syntezy amoniaku (w formie utlenionej) może w istotny sposób wpłynąć na zmianę właściwości tego katalizatora3 , 4 ) i przyczynić się do wzrostu jego aktywności. Ważnymi czynnikami wpływającymi na wynik obróbki cieplnej są m.in. temperatura i czas wygrzewania, skład stosowanej atmosfery (a zwłaszcza zawartość w niej tlenu) oraz szybkość nagrzewania i ochładzania wsadu. W początkowym etapie badań wystąpiły istotne, nieoczekiwane trudności. Obróbka cieplna prowadzona w temp. powyżej 1000°C powodowała tak duże zmniejszenie wytrzymałości mechanicznej katalizatora (w wyniku zmiany jego struktury ziarnistej), że stawał się on nieprzydatny do celów przemysłowych3 }. Problem ten udało się rozwiązać dzięki dobraniu warunków wygrzewania. Uzyskano katalizator o podwyższonej aktywności i dostatecznej wytrzymałości mechanicznej. W niniejszym artykule przedstawiono wpływ obróbki cieplnej na kinetyczną ch[...]

 Strona 1