Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Banacha"

Stan badań i kierunki zmian w otrzymywaniu nanostrukturalnego srebra


  Nanotechnologia jest szybko rozwijającą się dziedziną nauki, która ze względu na swój interdyscyplinarny charakter znalazła zastosowanie w wielu gałęziach nauki i przemysłu. Jednym z najlepiej poznanych nanomateriałów jest srebro nanocząstkowe, stosowane m.in. w medycynie, kosmetologii, farmacji i ochronie środowiska. Przedstawiono przegląd sposobów otrzymywania nanocząstek srebra z uwzględnieniem wad i zalet każdej z metod. A review, with 63 refs., of methods for prodn. of nanostructured Ag. Nanotechnologia zajmuje się badaniami zjawisk towarzyszących manipulacjom materią w skali atomowej, cząsteczkowej i makrocząsteczkowej. Właściwości materiałów, których rozmiary charakteryzują się takim stopniem rozdrobnienia znacznie różnią się od właściwości cząstek należących do makroświata. Podstawowymi celami nanotechnologii są: produkcja nanostruktur, ich charakterystyka i zastosowanie. To oznacza, że nanoinżynieria podłoża może odgrywać kluczową rolę w otrzymywaniu materiałów o konkretnych właściwościach, co jest możliwe dzięki kontroli ich rozdrobnienia, wielkości i kształtu cząstek. Uważa się, że nanotechnologia, jako uzupełnienie innych dziedzin nauki, przyniesie znaczny postęp m.in. w takich gałęziach przemysłu, jak metrologia, elektronika, biotechnologia, biomedycyna i kosmetologia. Nanometr to jedna miliardowa metra (1 nm = 10-9 m), czyli jedna milionowa milimetra. Rozmiary nanocząstek przeważnie znajdują się w zakresie 1-100 nm1), co lokuje je na poziomie rozmiarów np. cząsteczki DNA, której wielkość wynosi ok. 2,5 nm2). aPolitechnika Krakowska; bUniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Jolanta Pulita, *, Marcin Banacha, Leszek Tymczynab, Anna Chmielowiec-Korzeniowskab Stan badań i kierunki zmian w otrzymywaniu nanostrukturalnego srebra State of research and trends in the preparation of nanostructured silver Dr inż. Marcin BANACH w roku 2006 ukończył studia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakows[...]

Use of natural protein stabilizer in the process for production of nanostructured silver. Wykorzystanie naturalnego stabilizatora białkowego w procesie otrzymywania srebra nanostrukturalnego


  Aq. soln. of AgNO3 was mixed with aq. gelatine soln. and treated with ascorbic acid at 40-70°C for 2 min to produce a suspension of nano-sized Ag. The Ag particles were 5-100 nm large. The suspensions were stable during storage for 6 months. Nanocząstki srebra znane jest ze swoich właściwości biobójczych. Dzięki nim znajdują one zastosowanie w przemyśle żywieniowym, kosmetologii, farmacji, medycynie i innych gałęziach nauki i przemysłu, gdzie warunki aseptyczne są szczególnie pożądane. Opisano metodę otrzymywania nanocząstek srebra z udziałem kwasu askorbinowego i żelatyny. Kwas askorbinowy posłużył jako reduktor jonów srebra, które dostarczył roztwór azotanu(V) srebra. W celu zapobieżenia aglomeracji powstałej metalicznej formy srebra, dodano roztwór żelatyny. Zastosowanie żelatyny jako czynnika stabilizującego pozwala na traktowanie tej metody jako przyjaznej dla środowiska i zgodnej z zasadami zielonej chemii. Otrzymane suspensje zostały zbadane przy użyciu spektrofotometrii UV-VIS, mikroskopii sił atomowych, a rozmiar nanocząstek określono za pomocą techniki dynamicznego rozpraszania światła (DLS). Do grupy nanomateriałów najczęściej stosowanych w różnych dziedzinach nauki i przemysłu należy niewątpliwie srebro o rozmiarze cząstek nano (NAg)1). Przyczyniły się do tego jego właściwości biobójcze. Jest ono stosowane do zwalczania zanieczyszczeń, których główną przyczynę stanowią mikroorganizmy. Tym samym, jest to skuteczny czynnik wspomagający osiąganie warunków aseptycznych2-4). Srebro o cząstkach nano otrzymywane jest metodami fizycznymi i chemicznymi5-7). Specyfika tych metod nie zawsze wiąże się z obojętnością wobec środowiska naturalnego i niejednokrotnie nie jest zgodna z zasadami zielonej chemii. [...]

 Strona 1