Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Patryk Nowak"

The effect of mixing the supplying and receiving phases on transport of zinc(II) through polymer inclusion membranes Wpływ sposobu mieszania fazy zasilającej i odbierającej na transport cynku(II) przez polimerowe membrany inkluzyjne DOI:10.15199/62.2015.11.8


  Zn cations were transported through polymer inclusion membrane in an app. consisting of 2 interconnected glass vessels, sepd. with a 17.8 mm thick membrane made of cellulose triacetate, 1-decyl-1,2,4-triazole and (BuO)3PO4. Each vessel was equipped with connector pipes to introduce a mech. stirrer and a sampler. Optionally, the app. was placed in an ultrasound bath (160 W, 40 kHz). In one of the vessels, the supply phase (1 mol/L) of an aq. soln. of ZnCl2 was placed, and the const. Cl (2 mol/L) concn. was maintained by addn. of NaCl. The mech., ultrasound or mech. supported with ultrasounds mixing was carried out at 20-60°C. The Zn concn. in the receiving phase was detd. each 1 h by titration. The increase of the process temp. from 20°C to 60°C resulted in an increase of Zn recovery from 27.35% to 48.54% for the mech. mixing, from 29.87% to 58.14% for ultrasound mixing, and from 47.02% to 99.90% for ultrasound - supported mech. stirring. Przedstawiono wyniki badań wpływu sposobu mieszania faz na transport kationów cynku(II) przez polimerowe membrany inkluzyjne. Zastosowano trzy sposoby mieszania faz: mieszanie mechaniczne, mieszanie za pomocą ultradźwięków i mieszanie mechaniczne wspomagane ultradźwiękami. Każdy z eksperymentów prowadzono w temp. 20, 30, 40, 50 oraz 60°C. Na podstawie otrzymanych wyników scharakteryzowano proces transportu przez wyznaczenie parametrów charakterystycznych dla polimerowych membran inkluzyjnych, takich jak stała szybkości, strumień początkowy i współczynnik przepuszczalności. Badania w różnych temperaturach pozwoliły również na określenie wartości energii aktywacji dla poszczególnych procesów. Ultradźwięki to dźwięki o częstotliwościach od 20 kHz do kilku gigaherców. Są one wykorzystywane w wielu procesach przemysłowych, np. w ekstrakcji, czyszczeniu, przyspieszaniu i inicjowaniu reakcji chemicznych, a także ługowaniu1-5). W większości procesów chemicznych używa się ich do zwiększania efe[...]

 Strona 1