Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Monika Ostrowska"

Production of metal nanoparticles by microorganisms. Wytwarzanie nanocząstek metali przez mikroorganizmy


  A review with 58 refs., of microbial methods for prodn. of metallic nanoparticles and microorganisms used. Bio-sorption of metals by microorganisms was presented in details. Nanocząstki metali, ze względu na swe unikatowe właściwości, znajdują coraz liczniejsze zastosowania praktyczne. Zakres wykorzystania tych połączeń determinowany jest ich składem chemicznym, rozmiarami, morfologią i stopniem zdyspergowania. Jeszcze w minionej dekadzie zakładano, że pełną kontrolę wytwarzania nanocząstek metali umożliwiają jedynie procesy fizyczno-chemiczne. Rozwój biotechnologii sprawił, że coraz więcej uwagi poświęca się zdolnościom mikroorganizmów do kontrolowanej biosyntezy takich właśnie połączeń. W pracy omówiono podstawowe właściwości nanocząstek metali i sposoby ich wytwarzania, podkreślając potencjał mikroorganizmów należących do różnych grup taksonomicznych do biosyntezy nanocząstek o specyficznych właściwościach. Poruszono również zagadnienie biosorpcji jonów metali przez mikroorganizmy w kontekście możliwości połączenia procesów bioremediacji skażeń z wytwarzaniem nowego, cennego materiału, jakim są nanocząstki metali.Postęp cywilizacyjny przez tysiące lat był nieodłącznie związany z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wykorzystaniem metali do produkcji narzędzi, przedmiotów użytku codziennego, broni oraz ozdób. Przetwarzanie miedzi, cyny, żelaza i ołowiu, z których już w starożytności produkowano narzędzia, przedmioty użytkowe i broń, oraz złota i srebra, z których wytwarzano przedmioty o charakterze ozdobnym i rytualnym, zainicjowały rozwój metalurgii, któremu w znacznej mierze zawdzięczamy współczesny status cywilizacyjny. Rosnące zapotrzebowanie na różnorodne metale i ich stopy, wobec wyczerpywania się łatwo dostępnych złóż, stało się przyczyną intensywnych poszukiwań nowych sposobów pozyskiwania tych pierwiastków w pożądanej postaci. [...]

 Strona 1