Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Górska"

Synthesis of 2,6-dimethylphenol by alkylation of phenol with methanol in gas-phase over iron catalysts. Synteza 2,6-dimetylofenolu w reakcji alkilacji fenolu metanolem w fazie gazowej na katalizatorach żelazowych


  PhOH was methylated with MeOH in the presence of H2O (the mole PhOH:MeOH:H2O ratio 1:5:1) in gas phase (1 atm, 330–370°C, the catalyst load 0.06–0.2 g/(g·h)) over 2 com. Fe catalysts. High conversion of PhOH (99.4%) and high selectivity to 2,6-dimethylphenol (92.5%) were achieved at 330°C and load 0.066 g/(g·h) on the catalyst with lower Fe2O3 content (76.9% by mass). Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych syntezy 2,6-dimetylofenolu (2,6-DMF) w reakcji metylowania fenolu, przebiegającej w fazie gazowej w obecności przemysłowego katalizatora żelazowego. Wyznaczono zależności konwersji fenolu od temperatury i obciążenia złoża dla katalizatorów TZC-3/1 o różnej zawartości tlenku żelaza(III). Alkilofenole stanowią ważną grupę związków organicznych stosowanych w przemyśle tworzyw sztucznych. Znajdują one zastosowanie jako antyutleniacze, służą do wytwarzania niejonowych środków powierzchniowo czynnych, a np. 2,6-dimetylofenol (2,6-DMF) służy do wytwarzania polimerów konstrukcyjnych1). Według doniesień literaturowych 2,6-DMF można otrzymać w procesie alkilacji fenolu metanolem w fazie ciekłej2) lub w fazie gazowej3). Metylowanie fenolu prowadzi się w obecności katalizatorów zawierających mieszaniny tlenków metali, w tym magnezu, żelaza i chromu, często domieszkowanych tlenkami metali ziem rzadkich4-6). Poszukiwania optymalnego katalizatora biegną w kierunku wytypowania katalizatora działającego selektywnie w kierunku 2,6-DMF przy wysokim stopniu konwersji fenolu. Dobrą selektywność w procesie otrzymywania 2,6-DMF i stabilność podczas wielu godzin testowania wykazują katalizatory składające się głównie z tlenku żelaza(III)7). Do badań metylowania fenolu w fazie gazowej wybrano przemysłowy katalizator TZC-3/1, stosowany w wysokotemperaturowej konwersji tlenku węgla(II) z parą wodną8). [...]

 Strona 1