Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"RUDOLF KUBOSZEK"

Otrzymywanie 2,6-bis-(polinitrofenyloamino)-pirydyn

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań syntezy 2,6-bis- (pikryloamino)-pirydyny przez pikrylowanie 2,6-diaminopirydyny w obecności NaF, Na2CO3 lub Mg(OH)2 w polarnych i niepolarnych rozpuszczalnikach a także przebieg nukleofilowego podstawienia 2,4-dinitrochlorobenzenu 2,6-diaminopirydyną. Optymalne parametry syntezy 2,6-bis-(pikrylamino)-pirydyny (wydajność 80%): temp. 140°C, czas 3 h, ksylen jako r[...]

Wpływ substancji powierzchniowo czynnych na szybkość procesu stabilizacji nitrocelulozy

Czytaj za darmo! »

Badano proces stabilizacji nitrocelulozy (założono, że wiąże się on ze zjawiskami kapilarnymi). Stwierdzono, że obecność substancji powierzchniowo czynnych przyspiesza przebieg stabilizacji. Wytypowane substancje powierzchniowo czynne nie są wrażliwe na działanie kwasów, a ich śladowe ilości pozostające w produkcie nie wpływają na stabilność nitrocelulozy. Jeżeli zawartość tych substancji w [...]

 Strona 1