Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"JAN MACZUGA"

Sposoby określania stopnia bezpieczeństwa procesów utleniania węglowodorów

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono sposoby klasyfikacji procesów chemicznych pod względem bezpieczeństwa. Określono stopień bezpieczeństwa procesu utleniania cykloheksanu.Określaniem stopnia bezpieczeństwa procesu technologicznego zajmuje się dziedzina wiedzy zwana bezpieczeństwem i zapobieganiem stratom (ang. Safety and Loss Prevention), która obejmuje zagadnienia bezpieczeństwa pracy, zapobiegania stratom mater[...]

Ocena stopnia bezpieczeństwa magazynowania ciekłego amoniaku

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono ocenę stopnia bezpieczeństwa przechowywania amoniaku w zbiornikach ciśnieniowych i atmosferycznych, warunki budowy tych zbiorników oraz obowiązujące w krajach zachodnich i w Polsce przepisy dotyczące sposobu magazynowania ciekłego amoniaku. raz pierwszy amoniak został zsyntetyzowany w Niemczech w 1913 r.; wytworzono wtedy 7 tys. t NH3 . Od tej pory produkcja amoniaku z roku na[...]

 Strona 1