Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"WOJCIECH NAPIERALSKI"

Poprawa właściwości kształtek wtryskowych z poli(tereftalanu etylenu) w wyniku zmieszania polimerów o różnych masach cząsteczkowych

Czytaj za darmo! »

Zbadano właściwości kształtek wtryskowych wykonanych z mieszanin granulatów dwóch rodzajów poli(tereftalanu etylenu) (PET) różniących się masą cząsteczkową. Dokonano oceny wpływu PET o mniejszym stopniu kondensacji na właściwości przetworzonych mieszanin. Stwierdzono, że korzystny wpływ wywiera on na takie właściwości, jak: intensywność barwy, poziom jaskrawości, wydłużenie względne przy zer[...]

 Strona 1