Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Duda"

Polilaktyd - tworzywo sztuczne XXI wieku

Czytaj za darmo! »

Omówiono technologiczne, ekologiczne i ekonomiczne aspekty przyszłych, potencjalnych zastosowań polilaktydu (PLA) jako biodegradowalnego polimeru biomedycznego i masowego tworzywa termoplastycznego, otrzymywanego z surowców odnawialnych. Przedyskutowano warunki kontrolowanej syntezy PLA, w procesach polikondensacji kwasu mlekowego i polimeryzacji z otwarciem pierścienia laktydu. Przedstaw[...]

38. Światowy Kongres Polimerów IUPAC MACRO'2000

Czytaj za darmo! »

Światowe Kongresy Polimerów, organizowane pod auspicjami Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC), są największymi spotkaniami naukowców pracujących w dziedzinie badań makrocząsteczek i polimerów. W ponad pięćdziesięcioletniej historii Kongresów tegoroczne spotkanie po raz pierwszy miało miejsce w Polsce; odbyło się w Warszawie od 9 do 14 lipca. Zostało zorganizowane wspóln[...]

 Strona 1