Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"OSMAN ACHMATOWICZ"

Chiralne syntony trójwęglowe w przemyśle farmaceutycznym

Czytaj za darmo! »

Poszukiwanie leków o większej selektywności i skuteczności spowodowało wzrost zainteresowania problematyką chiralności substancji leczniczych. Rozwój enancjoselektywnych metod syntezy stał się ważnym czynnikiem postępu w chemii medycznej i działalności przemysłu farmaceutycznego. W artykule przedstawiono chemiczne i biochemiczne metody pozyskiwania chiralnych trójwęglowych syntonów i wskaza[...]

Nowa synteza leku przeciwnowotworowego - docetakselu

Czytaj za darmo! »

Opracowano 9-etapową syntezę docetakselu. Jej nowością jest zastosowanie ochronnej grupy alliloksykarbonylowej (Aoc) do zabezpieczania obu funkcji hydroksylowych C7-OH i C10-OH w 10-deacetylobakatynie III oraz grupy aminowej w (2R,3S)-3-fenyloizoserynie. Zaletą tej metodologii jest możliwość jednoczesnego usunięcia wszystkich trzech grup Aoc w łagodnych, obojętnych warunkach, w reakcji z [...]

 Strona 1