Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Marek Cieślak"

Z PÓŁKI KSIĘGARSKIEJ

Czytaj za darmo! »

D. Żuchowska - POLIMERY KONSTRUKCYJNE, Warszawa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 1995; 264 strony, cena 13,20 zł Z PÓŁKI KSIĘGARSKIEJ Zgodnie z informacją zamieszczoną w książce jest ona przeznaczona głównie dla studentów szkół wyższych i słuchaczy kursów podyplomowych, którzy specjalizują się w technologii przetwórstwa i stosowania tworzyw sztucznych, oraz dla inżynierów i techników zat[...]

WSPOMNIENIE POŚMIERTNE - Marian Kwiatkowski (1923-1999)

Czytaj za darmo! »

8 marca 1999 r. zmarł dr inż. Marian Kwiatkowski - wieloletni pracownik i docent w Instytucie Przemysłu Organicznego w Warszawie, członek komitetu redakcyjnego Przemysłu Chemicznego. Dr inż. Marian Kwiatkowski urodził się 16 lipca 1923 r. w Radzyniu. We Lwowie ukończył VI Gimnazjum im. Stanisława Staszica. W 1942 r. losy wojenne przeniosły Go do Rzeszowa. W 1944 r. został zmobilizowany i[...]

Feromony jako środki walki z owadami - szkodnikami lasów, sadów i upraw DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono korzyści i ograniczenia związane ze stosowaniem feromonów do walki z owadami - szkodnikami lasów i upraw. Omówiono podstawowe sposoby wykorzystania feromonów oraz najważniejsze elementy systemu zwalczania szkodników (feromony jako substancje chemiczne, dyspensery jako środki do ich kontrolowanego rozpraszania oraz pułapki, do których zwabia się owady). Przedstawiono schemat postępowania w trakcie wprowadzania do użycia nowego feromonu, począwszy od identyfikacji substancji, a skończywszy na jej zastosowaniu w masowej skali. Obserwacje dokonane już na początku stulecia skłaniały do przypuszczeń, że owady komunikują się - zwłaszcza w celu przedłużenia gatunku - za pomocą sygnałów chemicznych. Potwierdzeniem tego spostrzeżenia były wyniki doświadczeń przeprowadzonych w latach dwudziestych. Udało się wówczas zwabić do umieszczonych w klatkach samic motyli oznakowane samce wypuszczane w odległości, nawet kilkunastu kilometrów. Techniki analityczne, jakimi wtedy dysponowano, uniemożliwiały wykrycie - a tym bardziej identyfikację - substancji nazwanych seksatraktantami, a później feromonami płciowymi. Przełom w badaniach nad feromonami stanowiły prace Butenandta i współpracowników, które doprowadziły do wydzielenia z ogromnej ilości materiału biologicznego feromonu płciowego jedwabnika (Bomby x mori) i ustalenia jego budowy chemicznej, a następnie do potwierdzenia struktury lO-E,12-Z-heksadekadien-l-olu przez totalną syntezę tego związku, jak się okazało identycznego z feromonem naturalnym. Od początku lat sześćdziesiątych badania nad feromonami rozwinęły się lawinowo w wielu krajach i od tej pory zidentyfikowano i - w większości wypadków - zsyntetyzowano ich blisko tysiąc. Stwierdzono również, że feromony nie tylko służą wabieniu osobnika odmiennej płci w celu doprowadzenia do zapłodnienia, ale odgrywają także rolę chemicznych nośników informacji sterujących wieloma wzajemnymi zachowaniami w obrębie danego gatunku (fer[...]

 Strona 1