Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"EDWIN MAKAREWICZ JOANNA KOWALIK"

Badania wpływu grup karboksylowych i amidowych w kopolimerze akrylanowym na stabilność wodnych dyspersji

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań wpływu ilości polimeru w jądrze miceli koloidalnej cząstki dyspersji stabilizowanej niejonowymi lub anionowymi środkami powierzchniowo czynnymi na ich trwałość. W układach dyspersyjnych zwiększano ilości polimeru i badano wpływ grup funkcyjnych, takich jak grupa karboksylowa lub amidowa, znajdujących się w kopolimerze na stabilność sedymentacyjną kompozycji. We [...]

Badania mechanizmu stabilności wodnych emulsji ksylenu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad stabilnością wodnych emulsji ksylenu zawierających niejonowe i anionowe środki powierzchniwo czynne (SPC), tj. etoksylowe pochodne alkoholi, kwasów i glicerydów kwasów tłuszczowych oraz amin tłuszczowych. Stwierdzono, że w wielu wypadkach micele ksylenu w wodzie tworzą się samorzutnie i są w stanie równowagi z micelami SPC i ich asocjatami. Spośród zbadanych SP[...]

 Strona 1