Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"HANNA KSYCIŃSKA"

Wpływ materiału biologicznego na oznaczanie substancji leczniczych i ich metabolitów za pomocą LC-MS

Czytaj za darmo! »

Opisano metody badania wpływu materiału biologicznego na oznaczanie substancji leczniczych i ich metabolitów za pomocą chromatografii cieczowej połączonej ze spektrometrią mas. Przedstawiono istotę zjawiska, czynniki wpływające na jego występowanie, sposoby oceny jakościowej i ilościowej. Omówiono znaczenie oraz sposoby eliminacji wpływu matrycy. The ionisation suppression or enhancement c[...]

 Strona 1