Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ANNA SNIEGOCKA"

Odzyskiwanie chromu(VI) ze ścieków z wykorzystaniem ekstrakcji ketonem metyloizobutylowym

Czytaj za darmo! »

Podjęto próby odzysku chromu (VI) ze ścieków pochodzących z chromowni z wykorzystaniem ekstrakcji metyloizobutylowym ketonem (MIBK), a także roztworem triizooktyloaminy (TIOA) w tym ketonie. Proces ten prowadzono z silnie zakwaszonych roztworów (pH — 2). Wstępne badania prowadzone były ze ściekiem preparowanym, zawierającym dwuchromian potasu. Chrom (VI) w MIBK łatwo ulegał redukcji do[...]

Odzyskiwanie chromu (VI) ze ścieków z wykorzystaniem ekstrakcji chloroformem

Czytaj za darmo! »

Zaproponowano ekstrakcję Cr (VI) ze ścieków za pomocą chloroformowego roztworu triizooktyloaminy z recyrkulacją ekstrahenta. Metoda ta umożliwia taką modernizację technologii, aby zakład będący wytwórcą odpadów chromowych był jednocześnie ich odbiorcą. Dotyczy to szczególnie chromowni, chociaż nie wyklucza się możliwości stosowania tej technologii i w innych wypadkach. eton metyloizobutylow[...]

 Strona 1