Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"IRENEUSZ MORAWSKI"

Uwodornienie estrów metylowych kwasów tłuszczowych na katalizatorze niklowym w złożu stałym

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badania procesu uwodornienia estrów metylowych kwasów tłuszczowych, prowadzonego w sposób ciągły na katalizatorze niklowym w złożu stałym. Określono wpływ temperatury, ciśnienia, obciążenia surowcowego i wodorowego na liczbę jodową estrów metylowych. Dobór opracowanych parametrów pozwala na otrzymanie produktu o wymaganej dla mydła liczbie jodowej. Distd. (7.2:92.8%) [...]

Badania nad wytwarzaniem estrów metylowych kwasów tłuszczowych z oleju rzepakowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań procesu transestryfikacji oleju rzepakowego metanolem, prowadzonego w sposób okresowy. Określono wpływ temperatury, czasu trwania reakcji, stężenia katalizatora oraz stosunku molowego substratów na stopień przereagowania oleju rzepakowego. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że w optymalnych warunkach stopień przereagowania oleju rzepakowego osiągnął warto[...]

Badania stabilizacji estrów metylowych kwasów tłuszczowych z oleju rzepakowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań stopnia stabilności estrów metylowych kwasów tłuszczowych z oleju rzepakowego w czasie ich przechowywania. Określono właściwości stabilizujące hydrochinonu i BHT. ostatnich latach estry metylowe kwasów tłuszczowych z oleju rzepakowego (EMKOR) mają coraz szersze zastosowanie m.in. jako ekologiczne paliwa do silników wysokoprężnych. Jednakże zastosowanie to jest uwa[...]

Katalizatory uwodornienia kwasów tłuszczowych do nasyconych alkoholi tłuszczowych

Czytaj za darmo! »

Zbadano tlenkowe katalizatory przeznaczone do procesu uwodornienia kwasów tłuszczowych do alkoholi. Katalizatory te różniły się pod względem składu chemicznego i właściwości fizykochemicznych. W zastosowanych warunkach procesowych najlepszy okazał się katalizator MN, zawierający m.in. mangan. ciągu ostatnich lat w przemyśle środków powierzchniowo czynnych wzmocniły się tendencje rozwoju pro[...]

Biopaliwa z tłuszczów odpadowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad określeniem właściwości różnego pochodzenia tłuszczów odpadowych (porafinacyjnych kwasów tłuszczowych, tłuszczów posmażalniczych i technicznych tłuszczów zwierzęcych). Z tych trzech rodzajów tłuszczów odpadowych wyprodukowano partie próbne tłuszczów oczyszczonych, odkwaszonych oraz ich estrów metylowych. Otrzymane tłuszcze odkwaszone miały liczbę kwasową ok.[...]

Aldehyd izomasłowy potencjalnym surowcem do ketonizacji

Czytaj za darmo! »

Aldehydy prostołańcuchowe konwertują do ketonów wobec Zr-Mg-Y-O. Potencjalnym surowcem takiej konwersji może być aldehyd izomasłowy, będący produktem nadmiarowym w syntezie OXO. Aldehyd izomasłowy ulega ketonizacji w dużo mniejszym stopniu niż aldehydy prostołańcuchowe. Wytłumaczeniem tego utrudnienia jest mechanizm transformacji. Ketonizacja aldehydu izomasłowego, gdy surowcem jest miesza[...]

 Strona 1