Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF PATUREJ"

Konwencja o zakazie broni chemicznej

Czytaj za darmo! »

Podpisana przez Polskę i oczekująca na ratyfikację Konwencja o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz zniszczeniu jej zapasów powoduje konsekwencje dla przemysłu chemicznego. Produkowane przez nasz przemysł chemiczny związki chemiczne będące prekursorami lub substratami bojowych środków trujących będą wytwarzane pod kontrolą Organizacji do spraw Konwe[...]

Główne postanowienia Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej dotyczące przemysłu chemicznego

Czytaj za darmo! »

Wprowadzenie w życie Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej będzie miało duży wpływ na przemysł chemiczny w Polsce. Produkcja, eksport, import, przerabianie i stosowanie substancji chemicznych wymienionych w wykazach umieszczonych w Konwencji będą się odbywały pod międzynarodową kontrolą. Kontrolowane będą też zakłady produkujące inne związki organiczne. Kontrola będzie polegała m.in. na nało[...]

Procedury inspekcji w ramach "Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej"

Czytaj za darmo! »

Na podstawie tekstu "Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej" przedstawiono zasady organizowania i przeprowadzania inspekcji przez Sekretariat Techniczny Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej w zakładach chemicznych państw-stron Konwencji. Uwzględniono inspekcje prowadzone zarówno z inicjatywy Sekretariatu Technicznego, jak i na żądanie innego państwa-strony. Zwrócono uwagę na dużą rolę [...]

 Strona 1