Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"ALEKSANDER SZPILEWICZ"

Pozycja polskiego przemysłu chemicznego w kraju i na świecie

Czytaj za darmo! »

Niniejsza praca jest próbą prezentacji głównych wskaźników charakteryzująych ogólnie polski przemysł chemiczny i porównania ich ze wskaźnikami innych ;ałęzi krajowego przemysłu przetwórczego, a także przemysłu chemicznego eprezentatywnych krajów Europy Zachodniej. W kraju edług przyjętej w Polsce systematyki Głównego Urzędu Statystycznego do przemysłu chemicznego są zaliczane: górnictwo i [...]

Polski sektor naftowy - główne fakty i trendy

Czytaj za darmo! »

Silny sektor naftowy jest nieodłącznym atrybutem nowoczesnej gospodarki. Paliwa pędne decydują o funkcjonowaniu transportu i komunikacji, wyzwalają społeczną mobilność. Produkty petrochemiczne decydują o obfitości dóbr trwałego i codziennego użytku. Rozwój polskiego sektora naftowego był przez wiele lat krępowany "węglocentrycznym" kursem gospodarki. Od roku 1990 zmiana kursu jest widoczna [...]

Handel zagraniczny produktami chemicznymi w latach 1989÷1992

Czytaj za darmo! »

W latach 1989÷1991 obroty produktami chemicznymi były zrównoważone. Stanowiły blisko 1/10 wartości ogólnokrajowej wymiany towarowej. Rok 1992 przyniósł niekorzystne zmiany. Załamał się barterowy eksport do strefy rublowej. Dynamicznie wzrósł import wspomagany niskimi stawkami celnymi i agresywną promocją chemicznych koncernów EWG. W ujęciu produktowym sytuacja jest zróżnicowana. Dodatnie sa[...]

Polski przemysł chemiczny w roku 1993

Czytaj za darmo! »

Porównano wyniki finansowe uzyskane w okresie od stycznia do września 1993 r. w różnych gałęziach przemysłu. Omówiono wyniki finansowe i wielkość produkcji w poszczególnych branżach przemysłu chemicznego w tym okresie. tle wyników uzyskanych w różnych gałęziach krajowego przemysłu przetwórczego osiągnięcia przedsiębiorstw przemysłu chemicznego skłaniają do optymizmu. Pod względem wielk[...]

 Strona 1