Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JANUSZ ZIĘTKIEWICZ"

Badania nad stopniem zużycia koksu aktywnego stosowanego w końcowym etapie oczyszczania spalin w spalarni odpadów

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania koksu aktywnego świeżego i zużytego po procesie oczyszczania gazów spalinowych spalarni odpadów komunalnych. Z granul koksu usunięto metodą ścierania w warstwie fontannowej zewnętrzną warstwę (ok. 30% masy). Uzyskany w ten sposób pył i pozostałe rdzenie poddano badaniom mającym na celu określenie stopnia zużycia koksu w wyniku pochłaniania przez jego złoże szkodliwych składników spalin (SO2, HCl, metali ciężkich). Oceniono zróżnicowanie w osadzaniu się zanieczyszczeń w obrębie struktury porowatej granul. Wykazano skuteczność pracy złoża koksu aktywnego w doczyszczaniu spalin. Granules of com. fresh and spent activated cokes used for aftercleaning flue gases from incineration of communal wastes were mech. abraded to remove the surface layer. Both the[...]

 Strona 1