Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MARIA SADŁOWSKA"

Polietylenowe woski utlenione i emulsje

Czytaj za darmo! »

Omówiono właściwości polietylenowych wosków utlenionych otrzymanych w wyniku utleniania wosku polietylenowego powietrzem, połączonego z modyfikacją poliglikolem etylenowym, bezwodnikiem ftalowym, kwasem adypinowym i kwasem akrylowym. Porównano właściwości emulsji polietylenowych otrzymanych z polietylenowych wosków modyfikowanych tymi dodatkami i scharakteryzowano emulsje o koncentracji wyn[...]

Otrzymywanie i właściwości poliamidowych proszków termoplastycznych DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono technologię wytwarzania poliamidowych proszków termoplastycznych, opracowaną na podstawie wyników badań nad syntezą kopoliamidów z kaprolaktamu, adypinianu heksanodiaminy i laurynolaktamu oraz nad przerobem kopoliamidów na proszek o określonej wielkości ziarna. Omówiono właściwości proszków poliamidowych, które są stosowane w przemyśle włókienniczym do łączenia tkanin. W połowie lat sześćdziesiątych w krajach Europy Zachodniej wprowadzono nową metodę łączenia wkładów ubraniowych z materiałem wierzchnim w wyrobach konfekcyjnych, opartą na wykorzystaniu klejów termoplastycznych, zwanych klejami topliwymi, Metoda przyklejania wkładów zastąpiła stosowaną wcześniej krawiecką metodę usztywniania przez pikowanie lub używanie włosianki. W Polsce technikę łączenia tkanin klejami termoplastycznymi wprowadzono w latach siedemdziesiątych po zakupieniu urządzeń do nanoszenia środków termoklejących na materiały wkładowe i włókniny. Od tego czasu są importowane poliamidowe kleje topliwe w formie proszku o ziarnie 60 -r- 200 //m lub pasty dyspersyjnej. Wymagania stawiane klejom termoplastycznym dla przemysłu włókienniczego_________________________________ _ Kleje poliamidowe dla włókiennictwa powinny spełniać szereg wymagań. Najważniejsze z nich to: -temperatura topnienia w zakresie 110h- 130°C umożliwiająca uzyskanie trwałych połączeń materiałów bez zniszczenia tkaniny, apretury lub impregnacji; - odpowiednia lepkość stopionego polimeru zapewniająca przeniknięcie kleju z wkładu do powierzchni materiału wierzchniego i jej zwilżanie w czasie kilkusekundowego nacisku w prasie; jednocześnie lepkość powinna być na tyle duża, aby nie nastąpiło przebicie kleju na drugą stronę tkaniny; - adhezja kleju do łączonych materiałów zapewniająca otrzymanie mocnego połączenia przy jak najmniejszym zużyciu kleju (15 -r- 25 g/m2); - kohezja nie mniejsza od adhezji; - odporność na czyszczenie chemiczne i pranie w \yodzie; - stabilność termicz[...]

 Strona 1