Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"BOŻENNA BARANOWSKA"

Zastosowanie biotechnologii w przemyśle tłuszczowym DOI:

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu możliwości zastosowania biotechnologii w dziedzinie przetwarzania tłuszczów ze szczególnym uwzględnieniem ekstrakcji olejów, syntezy estrów, transestryfikacji, hydrolizy tłuszczów oraz modyfikacji kwasów tłuszczowych. Biotechnologia opiera się na wykorzystaniu żywych organizmów jedno- lub wielokomórkowych do wytwarzania różnego rodzaju produktów. Wykorzystanie możliwości tkwiących w tych organizmach ma wiele zalet. Reakcje w procesach biochemicznych przebiegają z dużą selektywnością i mogą być prowadzone w korzystnych warunkach, to znaczy w stosunkowo niskiej temperaturze (20 -r 60°C) i pod ciśnieniem atmosferycznym. Procesy te umożliwiają otrzymanie produktów o dużej czystości. Ponadto biotechnologia stwarza możliwość otrzymania substancji, których uzyskanie za pomocą reakcji prowadzonych tradycyjnymi metodami jest niemożliwe, a nawet związków dotychczas nieznanych1^4*. W dziedzinie tłuszczów biotechnologia rozwija się w dwóch kierunkach. Te kierunki to: uzyskiwanie metodami inżynierii genetycznej mikroorganizmów wytwarzających określone produkty tłuszczowe i tłuszczopochodne oraz biokonwersja tłuszczów. Mówi się już dzisiaj o "starej i nowej" biotechnologii. Dawniejsze metody w biotechnologii polegały na wykorzystaniu całych organizmów żywych, a więc zwierząt, roślin i drobnoustrojów. W nowych metodach wyzyskuje się pojedyncze komórki zwierzęce, roślinne, mikroorganizmy lub wyizolowane układy enzymatyczne. Właśnie takie wyizolowane układy enzymatyczne są szeroko stosowane w dziedzinie biokonwersji tłuszczów, której poświęcony jest dalszy ciąg niniejszego artykułu. Enzymy używane w biokonwersji tłuszczów mogą być pochodzenia roślinnego, zwierzęcego lub mikrobiologicznego. Szczególnie atrakcyjnym źródłem enzymów są mikroorganizmy. Zastosowanie w ich wypadku inżynierii genetycznej umożliwiło uzyskiwanie enzymów o niespotykanych dotąd właściwościach, a także znaczne zwiększenie wydajności ich otrzymywania. Ja[...]

Współczesne procesy przerobu surowców naturalnych w lekkiej syntezie organicznej

Czytaj za darmo! »

Omówiono tematykę prac badawczych w zakresie przetwarzania naturalnych surowców do celów przemysłowych. Przedstawiono zagadnienia dotyczące przerobu olejów roślinnych i tłuszczów, substancji towarzyszących tłuszczom, substancji biologicznie czynnych roślinnych i zwierzęcych, olejków eterycznych, aromatów spożywczych i barwników naturalnych. W pracach badawczych prowadzonych w Instytucie Chemi[...]

 Strona 1