Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"BEATA MAJERSKA"

Mieszaniny poli(węglanu dianu) z poli(tereftalanem butylenu)

Czytaj za darmo! »

Badano mieszaniny, w których udział wagowy poli(tereftalanu etylenu) zmieniał się w zakresie 10÷50%. Ustalono, że w wyniku jednorazowego wytłaczania mieszanek granulatów polimerów za pomocą wytłaczarki jednoślimakowej otrzymuje się stopy, które można przetwarzać metodami stosowanymi dla tworzyw termoplastycznych. śród prac badawczych dotyczących mieszanin polimerów, prowadzonych w ciągu ost[...]

 Strona 1