Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"CEZARY ARTUR KOZŁOWSKI"

Zastosowanie amin do wydzielania jonów cynku i kadmu za pomocą ekstrakcji i ciekłych membran

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono syntetyczny przegląd metod otrzymywania metali, takich jak cynk i kadm w procesach hydrometalurgii z chlorkowych roztworów wodnych ekstrahentami z grupy IIIrzędowych amin i IV-rzędowych soli amoniowych. Omówiono właściwości ekstrakcyjne pochodnych tych amin oraz podano modele ekstrakcyjnego rozdzielania jonów Zn(II) i Cd(II) w zależności od kwasowości fazy wodnej. Wykazano p[...]

Zastosowanie polimerowych membran inkluzyjnych do wydzielania jonów metali z odpadowych roztworów wodnych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono przykłady zastosowań amin, eterów koronowych, kwasów fosforoorganicznych i kwasów sulfonowych jako przenośników jonów toksycznych metali, immobilizowanych do membran w celu utylizacji roztworów technologicznych z galwanizerni oraz zasolonych ścieków radioaktywnych zawierających Cs- 137, Sr-90 oraz Co-60. Duża wydajność połączona z dobrą selektywnością układów membranowych za[...]

 Strona 1