Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"KAZIMIERZ MIGA"

Wpływ modyfikacji chemicznej na właściwości redukcyjne i sorpcyjne karbonizatów otrzymanych w procesie hydropirolizy węgla

Czytaj za darmo! »

Zastosowano hydropirolizę węgla kamiennego i lignitu jako metodę otrzymywania adsorbentów. Przeprowadzono chemiczną modyfikację karbonizatów polegającą na wspólnej karbonizacji węgla i tworzyw sztucznych zawierających siarkę i azot. Stwierdzono, że zmodyfikowane karbonizaty wykazują lepsze zdolności redukcyjne i adsorpcyjne niż adsorbenty wyjściowe. Modyfikowane adsorbenty otrzymane z lignit[...]

Nowe katalizatory procesów wodorowych

Czytaj za darmo! »

Zbadano aktywność katalizatora azotkowego (Mo2N) w procesie hydroodazotowania karbazolu w aparaturze symulującej warunki przemysłowe. Określono drogę reakcji hydroodazotowania na Mo2N i porównano ją z reakcjami przebiegającymi w obecności katalizatorów przemysłowych. Stwierdzono, że Mo2N jest aktywny w procesie hydroodazotowania, a usunięcie azotu z karbazolu zachodzi bez uprzedniego uwodorn[...]

Hydropiroliza i hydroodazotowanie - technologiczne aspekty badań nad węglem

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono technologiczne aspekty hydropirolizy jako procesu przemysłowego. W wyniku hydropirolizy węgla o zwiększonej zawartości siarki otrzymuje się cenne surowce chemiczne i wysokoreaktywne, proekologiczne źródło energii. Bezpośrednie spalanie karbonizatu z hydropirolizy w elektroenergetyce umożliwi wytwarzanie energii elektrycznej ze sprawnością równą 43% i ograniczenie emisji SO2 o 9[...]

 Strona 1