Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF WERNER"

Modernizacja technologii chemicznych w aspekcie zmniejszenia ich uciążliwości dla środowiska

Czytaj za darmo! »

Uprzemysłowienie świata powoduje wzrost zanieczyszczenia powietrza, wód i gleby, co zagraża zdrowiu iudzi, a także florze i faunie. W niniejszym artykule omówiono niektóre z opracowań Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie z zakresu technologii oczyszczania gazów i ścieków. Katalizatory zeolitowe do procesów oczyszczania gazów odlotowych z tlenków azotu Ograniczenie emisji NOx w procesac[...]

 Strona 1