Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"CZESŁAW TROJAN"

Urządzenie do pirolitycznego rozkładu niebezpiecznych substancji organicznych

Czytaj za darmo! »

Omówiono konstrukcję i zasadę działania dwukomorowego pieca opalanego koksem, przeznaczonego do pirolitycznego rozkładu niebezpiecznych substancji organicznych. Oryginalny układ rusztów w piecu zapewnia dużą efektywność procesu pirolizy i jednocześnie ograniczenie do minimum jego obsługi. Rozwiązanie palenisk pieca spełnia warunki skutecznego zapobiegania emisji, wraz z gazowymi produktami [...]

Sprzężony zestaw pomiarowy waga próżniowa - spektrofotometr podczerwieni w sorpcyjno-dyfuzyjnych badaniach układów folia polimeru - gazowy sorbat

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono budowę aparatu i metodykę pomiarów sorpcyjno-dyfuzyjnych dla błon polimerów i gazowych sorbatów, prowadzonych za pomocą sprzężonego układu sorpcyjna waga próżniowa - spektrofotometr podczerwieni. Układ ten umożliwia jednoczesne przeprowadzenie pomiarów sorpcyjno-dyfuzyjnych i rejestrowanie spektrogramów w IR badanego polimeru w wybranych etapach sorpcji i desorpcji. Przedstawi[...]

 Strona 1