Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"HUBERT LANGE"

Fullereny i nanorurki - nowe materiały węglowe

Czytaj za darmo! »

Fullereny (C60, C7 0 i wyższe homologi), odkryte w 1985 r. przez Kroto, Smalleya i Curla1), są trzecią, po graficie i diamencie, odmianą alotropową węgla. Różnią się jednak od pozostałych tym, że mają strukturę cząsteczkową, co stwarza szerokie możliwości ich chemicznej funkcjonalizacji. Jednak badania dotyczące potencjalnych zastosowań fullerenów zostały zapoczątkowane dopiero w 1990 r., gd[...]

Katalityczne właściwości fullerenów i nanorurek węglowych

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu literatury poświęconej badaniom nad fullerenami i nanorurkami węglowymi stosowanymi w różnorakich procesach katalitycznych. Przedstawiono wyniki własnych badań rozpoznawczych nad pirolizą termiczną heksanu w obecności różnych sadz fullerenowych. Przyznanie w 1996 r. Nagrody Nobla w dziedzinie chemii Brytyjczykowi Haroldowi Kroto oraz Amerykanom Richardowi Smalleyowi i Rob[...]

Plazmowa witryfikacja odpadów o charakterze pylistym

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono możliwości zastosowania plazmy termicznej w procesach unieszkodliwiania stałych pozostałości pochodzących ze spalania różnorakich odpadów, zwłaszcza chemicznych, biologicznych, szpitalnych oraz radioaktywnych. Zaprezentowano wstępne wyniki badań własnych wysokotemperaturowego przetwarzania popiołów pospaleniowych. Jednym z istotnych aspektów ogólnie rozumianej ochrony środowisk[...]

 Strona 1