Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ALFRED LACHOWICZ"

Studia nad jednostadiowym procesem przemiany metanu w etylen w reaktorze rurowym

Czytaj za darmo! »

Na podstawie wyników badań wykonanych przez autorów niniejszej pracy oceniono racjonalność koncepcji jednostadiowego procesu przemiany metanu w etylen metodą katalitycznego utleniającego sprzęgania metanu i następczej pirolizy etanu przebiegających w jednym reaktorze rurowym. Określono charakter i natężenie możliwych reakcji jednocześnie zachodzących w różnych strefach reaktora. Sformułowan[...]

Unikatowa w świecie przemysłowa realizacja metody hydropirolizy benzyny w ZCh "Blachownia" (bilans czteroletniej pracy) DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki czteroletnich prac związanych z realizacją w Zakładach Chemicznych "Blachownia" procesu hydropirolizy benzyny opracowanego w Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Tą metodą otrzymuje się etylen z dobrą wydajnością przy znacznej oszczędności surowca, paliw i energii. Historia wdrożenia__________________________________________ W marcu 1983 r. w wytwórni olefin Zakładu Petrochemii ZCh "Blachownia" wdrożono metodę hydropirolizy benzyny opracowaną w Instytucie Chemii i Technologii Organicznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jak można sądzić z dostępnych informacji, jest to jedyna w świecie wytwórnia, w której realizuje się hydropirolizę węglowodorów w skali przemysłowej. Podjęte również w innych krajach (Japonia, Francja, ZSRR i inne) pilotowe próby nie zostały doprowadzone do skali technicznej. Przed wdrożeniem metody hydropirolizy węglowodorów do produkcji w ZCh "Blachownia" przeprowadzono w Politechnice Śląskiej kilkuletnie badania podstawowe i technologiczne nad pirolizą węglowodorów w obecności aktywnych dodatków, w szczególności wodoru i gazów zawierających wodór. Wyniki tych badań przedstawiono w wielu publikacjach, a także na kongresach i sympozjach odbywających się w kraju i za granicą. Umożliwiły one wyjaśnienie chemizmu oddziaływania wodoru na pierwotne i wtórne przemiany węglowodorów w procesie pirolizy olefinowej (m. in. podatności węglowodorów na działanie wodoru w zależności od ich składu i struktury izomerycznej), istoty katalitycznego działania wodoru, kinetyki procesu zachodzącego w różnych warunkach, wpływu parametrów procesu na jego przebieg i roli niektórych domieszek itp. 1+п). Zarówno na podstawie studiów podstawowych, jak i badań technologicznych potwierdzono, że w określonych warunkach technologicznych i ekonomicznych hydropiroliza surowców węglowodorowych może się [...]

 Strona 1