Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"HALINA KRZYŻANOWSKA"

Technologia otrzymywania chloronitrobenzenu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono sposób wytwarzania chloronitrobenzenu w skali przemysłowej w instalacji zaprojektowanej w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej w Kędzierzynie-Koźlu. W wyniku badań opracowano periodyczną technologię i podjęto produkcję mieszaniny izomerów chloronitrobenzenu. zomery para- i orto- chloronitrobenzenu są ważnymi półproduktami w syntezie barwników i środków ochrony roślin. Awaria[...]

Technologia otrzymywania dinitrochlorobenzenu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono oryginalny sposób otrzymywania dinitrochlorobenzenu z chlorobenzenu, opracowany w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej w Kędzierzynie-Koźlu. Omówiono wyniki prób przemysłowych prowadzonych w instalacji produkcyjnej. Scharakteryzowano uzyskany produkt - dinitrochlorobenzen techniczny. initrochlorobenzen techniczny jest półproduktem w syntezie barwników. Duże jego ilości są u[...]

 Strona 1