Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JOANNA KLUCZKA"

Wydzielanie rtęci z solanki na żelazie metalicznym

Czytaj za darmo! »

Zaproponowano sposób usuwania rtęci jonowej z solanki elektrolitycznej wykorzystujący metaliczne żelazo. Badania prowadzono metodą wsadową oraz kolumnową. Wyznaczono izotermy adsorpcji rtęci i obliczono parametry równań Freundlicha i Langmuira. Określono stężenie rtęci w wycieku z kolumny w zależności od prędkości liniowej przepływu solanki przez złoże oraz wyznaczono jego pojemność adsorpcyjną. Stosując jako złoże wiórki żelaza wymieszane z piaskiem obniżono stężenie rtęci w solance z ok. 6 mg Hg/dm3 do poniżej 0,005 mg Hg/dm3. Hg ions (concn. 2-200 mg/L) were reduced to metallic Hg in brine (concn. 25%) with metallic Fe at 20°C either under static conditions (contact time 2 h to 3 mo) or under dynamic conditions in a column filled with Fe-sand mixt. (bed diam. 11 mm, bed[...]

Immobilizacja rtęci w odpadowym graficie i węglu aktywnym

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono immobilizację rtęci w dwóch odpadach technologicznych. Jako substancje immobilizujace rtęć zastosowano: siarczek amonu i sodu oraz polisiarczek potasu i wapnia. Przed i po immobilizacji określono wymywalność rtęci z odpadów sporządzając wyciągi wodne i oznaczając w nich zawartość rtęci metodą CV AAS. Stwierdzono, że najefektywniejszą substancją immobilizującą rtęć w badanych[...]

Usuwanie rtęci z odpadów przemysłowych

Czytaj za darmo! »

Badaniami objęto dwa odpady pochodzenia przemysłowego: zużytą w procesie elektrolizy solanki metodą rtęciową elektrodę grafitową, w której rtęć stanowiła ok. 1%, i przepracowany katalizator z syntezy chlorku winylu zawierający 1 ÷ 3 % rtęci. Do usuwania rtęci z odpadów zastosowano tzw. metodę AES, czyli kwasową ekstrakcję, a następnie strącenie siarczku rtęci (II). Zbadano wpływ czasu ekstra[...]

 Strona 1