Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"BARTOSZ CZYŻKOWSKI"

Inwentaryzacja źródeł odorantów w gospodarce ściekowej i odpadowej w Polsce oraz ocena ich uciążliwości na podstawie badań ankietowych

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzona praca inwentaryzacyjna objęła ocenę ilościową oraz rozmieszczenie obiektów potencjalnie uciążliwych na terenie Polski. Uwzględniono charakterystyczne typy źródeł: systemy kanalizacyjne, pompownie i oczyszczalnie ścieków, obiekty unieszkodliwiania osadów ściekowych oraz zakłady segregacji, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Do inwentaryzacji obiektów wykorzystano liczne, ale rozproszone i o różnej jakości, dane źródłowe. Badania ankietowe metodą CATI przeprowadzono na terenie całej Polski. Wyniki szczegółowej analizy danych na temat oddziaływania zapachowego obiektów gospodarki ściekowej i odpadowej przedstawiono na przykładzie województwa mazowieckiego. Seventy wastewater treatment plants, 49 solid waste dumping sites, 13 municipal waste segreg[...]

 Strona 1