Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"STANISŁAW GLADOS"

Porafinacyjne kwasy tłuszczowe jako baza środków zmiękczających dla włókiennictwa

Czytaj za darmo! »

Opracowano sposób syntezy soli disodowej estru R-oksyetylenowego kwasu sulfobursztynowego z kwasów tłuszczowych wydzielonych z porafinacyjnych kwasów tłuszczowych, glikolu etylenowego, bezwodnika ftalowego i siarczynu sodu. Produkt ten zastosowano jako główny składnik środka zmiękczającego. Tkanina frotte zaimpregnowana tym środkiem miała odpowiednią wodochłonność, właściwą zwilżalność i mi[...]

Estry metylowe kwasów tłuszczowych jako baza środków zmiękczających dla włókiennictwa

Czytaj za darmo! »

Opracowano proces syntezy soli disodowej estru R-oksyetylenowego kwasu sulfobursztynowego z estrów metylowych kwasów tłuszczowych (uzyskanych w drodze metanolizy odpadowych tłuszczów zwierzęcych), glikolu etylenowego, bezwodnika maleinowego oraz siarczynu sodu. Otrzymaną sól disodową zastosowano jako podstawowy składnik kompozycji środka hydrofilizująco-zmiękczającego, który przędzy i wyrobo[...]

 Strona 1