Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"BOGDAN JACEK TRZNADEL"

Zastosowanie rzutu ukośnego do oceny dyspersji parametrów strukturalnych porów węgla aktywnego w obrębie partii produkcyjnej

Czytaj za darmo! »

Do badań użyto formowany, granulowany węgiel aktywny typu AG-5, wyprodukowany przez Hajnowskie Przedsiębiorstwo Suchej Destylacji Drewna. Partię produkcyjną poddano rozwiewaniu w strumieniu powietrza o stałej prędkości. Wykorzystanie rzutu ukośnego pozwoliło na wydzielenie jedenastu frakcji o zróżnicowanej strukturze wewnętrznej. Dla każdej próbki (frakcji) wyznaczono izotermy adsorpcji-de[...]

Dyspersja charakterystycznych geometrycznych wymiarów porów węgla aktywnego w obrębie szarży produkcyjnej

Czytaj za darmo! »

W badaniach zastosowano formowany, granulowany węgiel aktywny typu A wyprodukowany przez Hajnowskie Przedsiębiorstwo Suchej Destylacji Drewna. Poddano go procesowi elutriacji w celu uzyskania ośmiu frakcji o zróżnicowanej strukturze wewnętrznej. Dla każdej próbki (frakcji) wyznaczono izotermy adsorpcji-desorpcji par benzenu w temp. 293 K. Na podstawie ich analizy z użyciem różnych modeli ads[...]

Wpływ obecności pirolitycznego koksu na powierzchni żelu krzemionkowego na jego strukturę

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad strukturą żelu krzemionkowego, na który w różnym czasie nanoszono pirolityczny koks. Do badań użyto handlowego żelu krzemionkowego typu Si-60. Strukturę porowatą otrzymanych adsorbentów węglowo-krzemowych określono na podstawie izoterm adsorpcji azotu w temp. 77,5 K. Zastosowano równanie Dubinina-Izotoνej i model adsorpcji Horνatha-Kawazoe. Analizę fr[...]

 Strona 1