Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MICHAŁ DYLĄG"

Pękanie lameli jako miara skuteczności destrukcji pian komórkowych

Czytaj za darmo! »

Oddzielenie gazu zawartego w pęcherzach od cieczy jest podstawowym celem procesu destrukcji piany. Pękanie lameli piany w wyniku jej rozerwania przyjęto za podstawowy mechanizm niszczenia systemu ciecz - gaz. Zachodzące w trakcie tego procesu zjawiska rozpatrywano zarówno w makro-, jak i w mikroskali. Dało to podstawę do zaproponowania nowej definicji skuteczności destrukcji i jej fizyczne[...]

 Strona 1