Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"ZBIGNIEW ŚLĘZAK"

Pożegnanie - mgr. inż. Konstanty Chmielewski (1931-2002)

Czytaj za darmo! »

Odszedł od nas mgr inż. Konstanty Chmielewski. Człowiek, który swoje życie związał z polskim przemysłem chemicznym, długoletni pracownik i dyrektor Zakładów Azotowych "Kędzierzyn", dyrektor Nowodworskich Zakładów Chemii Gospodarczej "Pollena", dyrektor Konsorcjum Kompleks Rafineryjno-Petrochemiczny "Południe", dwukrotny prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Cieszył się ogromnym autoryte[...]

Zakłady Azotowe "Kędzierzyn" jutro

Czytaj za darmo! »

Zakłady Azotowe "Kędzierzyn" S.A. wytwarzają i sprzedają produkty chemiczne, głównie: kompozyty tworzyw sztucznych, nawozy azotowe i wieloskładnikowe oraz aminowe żywice klejowe. Celami strategicznymi przedsiębiorstwa są: powiększanie sprzedaży per capita, zminimalizowanie wpływu na środowisko, rozszerzenie bazy surowcowej i przygotowanie korzystnej prywatyzacji. W latach 1996÷ 2000 przez[...]

Rozwój technologii w Zakładach Azotowych „Kędzierzyn” SA

Czytaj za darmo! »

40 lat temu Zakłady Azotowe "Kędzierzyn" rozpoczynały działalność produkcyjną jako nastawiona na współpracę z rolnictwem "fabryka urodzaju". Dzisiaj oprócz produkcji nawozów azotowych równie ważne znaczenie ma synteza alkoholi oxo. Dalszy rozwój technologii będzie podążać najprawdopodobniej w trzech głównych kierunkach: umocnienia tradycyjnej produkcji chemikaliów nieorganicznych, rozszerze[...]

Perspektywy rozwoju produkcji bezwodnika kwasu maleinowego

Czytaj za darmo! »

Dynamiczny rozwój technologii i przyrost produkcji bezwodnika kwasu maleinowego (BKM) z jednoczesnym zmniejszeniem zużycia tego produktu doprowadziły do poważnego zakłócenia równowagi rynkowej, przede wszystkim w Europie. Zintensyfikowano prace badawcze w celu znalezienia nowych możliwości zastosowania BKM. Ożywienie produkcji poliestrów i dodatków do smarów, zwiększenie przerobu BKM na 1,4[...]

 Strona 1