Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"PAWEŁ J. KULESZA"

Ochrona stali X20Cr13 za pomocą powłoki kompozytowej poli (4,3-ethylenodioksytiofen)/ kwas benzopirolowy/kwas fosforomolibdenowy


  W pracy przedstawiono wyniki badań nad otrzymywaniem kompozytowych powłok na bazie polimeru przewodzącego - poli(3,4-etylenodioksytiofenu) (PEDOT), kwasu benzopirolowego(PyBA) i kwasu fosoromolibdenowego (PMo12). Powłoki osadzano elektrochemicznie na powierzchni stali nierdzewnej X20Cr13 przy użyciu metody woltamperometrii cyklicznej z wodnych roztworów micelarnych zawierających eter monolaurynowy glikolu polioksyetylenowego (BRIJ10). Otrzymane powłoki PEDOT/PyBA/PMo12 scharakteryzowano pod względem odporności korozyjnej, morfologii powierzchni oraz adhezji do podłoża stali. Właściwości ochronne powłok oceniano w zakwaszonych (pH = 2) roztworach siarczanowych zawierających dodatek jonów chlorkowych przy użyciu techniki impedancyjnej. Słowa kluczowe: polimery przewodzące, poli(3,4-etylenodioksytiofen), kwas 4-benzopirolowy, eter monolaurynowy glikolu polioksyetylenowego, powłoki antykorozyjne, stal nierdzewna Corrosion protection of stainless steel X20CR13 by 4-(pyrrole-1-yl) benzoic acid modifi ed poly(3,4-ethylenedioxythiophene) with phosphomolybdate composite coatings This work presents the results under electrodeposition of composite coatings, consisting of combination of the poly(3,4-ethylenedioxythiophene) (PEDOT) and 4-(pyrrole- 1-yl) benzoic acid (PyBA) and (PMo12). The coatings were electrodeposited on stainless steel by cyclic voltammetry, using a micellar aqueous solution containing a polyoxyethylene lauryl ether. Diagnostic experiments included measurements of protective properties, morphology and adherence of coatings to the steel substrate. The protective properties of the resulting fi lms on stainlees steel were investigated in acidifi ed (pH = 2) sulphate solution in presence of chloride ions, using impedance technique. Keywords: conducting polymers, poly(3,4-ethylenodioxythiophene), polyoxyethylene lauryl ether, silicotungstic acid, 4-(pyrrole-1-yl) benzoic acid, anticorrosion coating, stainless steel ochrona prze[...]

Aktywacja platynowego katalizatora redukcji tlenu dla potrzeb niskotemperaturowego ogniwa wodorowo-tlenowego

Czytaj za darmo! »

Nanocząstki platyny osadzone na nośniku węglowym są dość efektywnym katalizatorem reakcji elektroredukcji tlenu, jednak istnieje konieczność ich aktywacji i stabilizacji w celu zwiększenia czasu pracy oraz mocy ogniwa paliwowego (np. wodorowo-tlenowego). Preparowano elektrokatalizatory dwufunkcyjne, wykazujące reaktywność zarówno wobec redukcji tlenu, jak i nadtlenku wodoru, będącego niepo[...]

 Strona 1