Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"RYSZARD KRAMKOWSKI"

Zachowawcza metoda otrzymywania antyutleniaczy z pochodnych l,2-dihydro-2,2,4-trimetylochinoliny

Czytaj za darmo! »

Omówiono dwie metody otrzymywania antyutleniaczy przeznaczonych dla przemysłu gumowego, a mianowicie otrzymywanie za pomocą destylacji cienkowarstewkowej sprzężonej z wysokopróżniowa destylacją krótkodrożną oraz za pomocą destylacji próżniowej z użyciem czynnika obojętnego. Surowcem do badań był produkt kondensacji aniliny z acetonem, stanowiący mieszaninę monomeru i polimerów l,2-dihydro-2[...]

Otrzymywanie czystego eteru diglicydowego bisfenolu A w drodze destylacji molekularnej surowego Epidianu-6

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad oczyszczaniem żywicy epoksydowej Epidian 6 za pomocą destylacji molekularnej w wysokopróżniowej wyparce z rozcieranym filmem cieczy. Wyniki wskazują na możliwość uruchomienia produkcji kompozytów stomatologicznych z krajowych surowców. worzywa sztuczne szerokim frontem weszły do medycyny, zwłaszcza do stomatologii i protetyki, gdzie obecnie stanowią 80% materi[...]

Rozdzielanie alkoholi lanolinowych metodą destylacji molekularnej DOI:

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania nad rozdziałem surowych alkoholi lanolinowych pochodzenia naturalnego z zastosowaniem destylacji molekularnej. We współpracy z Katedrą Chemii Fizycznej Wyższej Szkoły Technologicznej w Bratysławie sprawdzono przydatność nowych rozwiązań aparaturowych. Uzyskano produkty spełniające wymagania przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego. Maksymalna zawartość cholesterolu w uzyskanych produktach wynosiła 44,5% mol. Niniejsze opracowanie jest wynikiem współpracy pomiędzy Instytutem Inżynierii Chemicznej i Urządzeń Cieplnych Politechniki Wrocławskiej a Katedrą Chemii Fizycznej Wyższej Szkoły Technologicznej w Bratysławie w Czechosłowacji. W obydwu uczelniach prowadzi się badania nad rozdzielaniem metodą destylacji molekularnej - wrażliwych na zmiany temperatury oraz trudno lotnych substancji i opracowuje nowe rozwiązania aparaturowe dla tych procesów. Nawiązana współpraca dotyczy badań eksperymentalnych nad rozdzielaniem produktów przeróbki surowej lanoliny w celu otrzymania surowców przeznaczonych dla przemysłu kosmetycznego. Lanolina jest oczyszczoną formą tłuszczu będącego produktem gruczołów łojowych owiec. W wyniku prania owczej wełny otrzymuje się tłuszcz (wełniany) zanieczyszczony alkaliami, mydłami, substancjami zapachowymi oraz wolnymi kwasami tłuszczowymi. Po oczyszczeniu, zmydleniu, bieleniu oraz suszeniu uzyskuje się produkt zwany lanoliną surową1" 3*. Pod względem chemicznym lanolina jest mieszaniną estrów 0 długich łańcuchach węglowych, wolnych kwasów tłuszczowych, wyższych alkoholi i węglowodorów. Część kwasowa estrów pochodzi od prostych i rozgałęzionych kwasów hydroksylowych o długości łańcucha alkilowego od C 10 do C36, a część alkoholowa jest utworzona z liniowych, parzystych i nieparzystych alkoholi i dioli oraz steroli 1 alkoholi trójterpenowych 4,5). Kwasy tłuszczowe występujące w lanolinie można podzielić na cztery grupy: normalne parzyste (od C 1 0H2 0O2 do C2 8H3 6 0 2); izokwasy parzy[...]

 Strona 1