Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Iwona SKRĘT"

Petrochemia chroni swoje paliwa przed mikroorganizmami

Czytaj za darmo! »

Petrochemia jako pierwszy i na razie jedyny z dużych uczestników krajowego rynku paliwowego zabezpiecza swoje produkty przed skażeniem mikrobiologicznym. Po przeprowadzonej w ostatnich dwóch latach akcji kompleksowego odkażania całego systemu produkcji i dystrybucji paliw, który uległ wcześniej zainfekowaniu mikroorganizmami, Petrochemia przystępuje do prewencyjnego zabezpieczenia swoich pali[...]

Pięćdziesiąt lat pracy Instytutu Technologii Nafty na rzecz krajowego przemysłu naftowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono najważniejsze osiągnięcia Instytutu Technologii Nafty na tle zmieniających się warunków technologicznych w krajowych rafineriach nafty. Instytut powstawał w trudnych latach powojennych, kiedy produkcja krajowa nie zaspokajała podstawowych potrzeb odbudowującego się przemysłu. Dzięki pracy i staraniom Instytutu, w ciągu 50. lat jakość produktów naftowych, a zwłaszcza paliw wytwarzanych w Polsce, stopniowo się poprawiała, aby dziś śmiało konkurować z najwyższej klasy produktami światowych koncernów naftowych. Za datę powstania Instytutu Technologii Nafty przyjmuje się dzień 27 grudnia 1958 r., kiedy to na mocy zarządzenia Ministra Przemysłu Chemicznego utworzono w Krakowie Centralne Laboratorium Technologii Nafty (status instytutu CLTN otrzymało w 1963 r.). Narodzi[...]

 Strona 1